Mức thu nhập tối thiểu hàng năm của hộ gia đình để có thể mua được nhà tại 23 khu vực đô thị có giá nhà vào hàng đắt đỏ nhất ở Mỹ…

Trang Business Insider dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Quốc gia Các nhà bất động sản Mỹ (NAR) cho biết, vào thời điểm quý 4/2016, mức thu nhập trung bình của hộ gia đình để mua được nhà trên toàn quốc bằng hình thức vay thế chấp nhà là 42.962 USD/năm. Cùng thời điểm, giá nhà trung bình ở Mỹ là 232.200 USD.<br><br>Dựa trên dữ liệu từ NAR, Business Insider đã lên một danh sách những khu vực đô thị ở Mỹ đòi hỏi mức thu nhập tối thiểu cao nhất để có thể vay tiền mua nhà thế chấp, với số tiền trả trước là 20%. NAR giả thiết mức lãi suất vay thế chấp nhà 3,9%/năm đối với tất cả các khu vực, và số tiền phải trả hàng tháng bao gồm cả gốc và lãi chiếm 25% thu nhập hộ gia đình.<br><br>Trong 5 khu vực có giá nhà đắt đỏ nhất theo cách tính trên, thì có tới 5 khu vực nằm ở bang California. Ở mỗi khu vực này, mỗi gia đình cần thu nhập ít nhất 100.000 USD mỗi năm mới mua được nhà.<br><br><b>3. Salt Lake City, Utah</b><br><br>Dân số: 1.170.266<br>Giá nhà trung bình: 282.100 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 51.572 USD

Trang Business Insider dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Quốc gia Các nhà bất động sản Mỹ (NAR) cho biết, vào thời điểm quý 4/2016, mức thu nhập trung bình của hộ gia đình để mua được nhà trên toàn quốc bằng hình thức vay thế chấp nhà là 42.962 USD/năm. Cùng thời điểm, giá nhà trung bình ở Mỹ là 232.200 USD.

Dựa trên dữ liệu từ NAR, Business Insider đã lên một danh sách những khu vực đô thị ở Mỹ đòi hỏi mức thu nhập tối thiểu cao nhất để có thể vay tiền mua nhà thế chấp, với số tiền trả trước là 20%. NAR giả thiết mức lãi suất vay thế chấp nhà 3,9%/năm đối với tất cả các khu vực, và số tiền phải trả hàng tháng bao gồm cả gốc và lãi chiếm 25% thu nhập hộ gia đình.

Trong 5 khu vực có giá nhà đắt đỏ nhất theo cách tính trên, thì có tới 5 khu vực nằm ở bang California. Ở mỗi khu vực này, mỗi gia đình cần thu nhập ít nhất 100.000 USD mỗi năm mới mua được nhà.

23. Salt Lake City, Utah

Dân số: 1.170.266
Giá nhà trung bình: 282.100 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 51.572 USD

<b>22. Austin-Round Rock, Texas</b><br><br>Dân số: 2.000.860<br>Giá nhà trung bình: 287.600 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 52.578 USD

22. Austin-Round Rock, Texas

Dân số: 2.000.860
Giá nhà trung bình: 287.600 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 52.578 USD

<b>21. Burlington-South Burlington, Vermont</b><br><br>Dân số: 214.363<br>Giá nhà trung bình: 291.300 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 53.254 USD

21. Burlington-South Burlington, Vermont

Dân số: 214.363
Giá nhà trung bình: 291.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 53.254 USD

<b>20. Reno, Nevada</b><br><br>Dân số: 450.890<br>Giá nhà trung bình: 308.700 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 56.435 USD

20. Reno, Nevada

Dân số: 450.890
Giá nhà trung bình: 308.700 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 56.435 USD

<b>19. Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida</b><br><br>Dân số: 6.012.331<br>Giá nhà trung bình: 310.500 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 56.764 USD

19. Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida

Dân số: 6.012.331
Giá nhà trung bình: 310.500 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 56.764 USD

<b>18. Riverside-San Bernardino-Ontario, California</b><br><br>Dân số: 4.489.159<br>Giá nhà trung bình: 317.700 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 58.081 USD

18. Riverside-San Bernardino-Ontario, California

Dân số: 4.489.159
Giá nhà trung bình: 317.700 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 58.081 USD

<b>17. Sacramento-Roseville-Arden Arcade, California</b><br><br>Dân số: 2.274.194<br>Giá nhà trung bình: 324.300 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 59.287 USD

17. Sacramento-Roseville-Arden Arcade, California

Dân số: 2.274.194
Giá nhà trung bình: 324.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 59.287 USD

<b>16. Portland-Vancouver-Hillsboro, Oregon/Washington</b><br><br>Dân số: 2.389.228<br>Giá nhà trung bình: 354.700 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 64.845 USD<br>

16. Portland-Vancouver-Hillsboro, Oregon/Washington

Dân số: 2.389.228
Giá nhà trung bình: 354.700 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 64.845 USD

<b>15. Bridgeport-Stamford-Norwalk, Connecticut</b><br><br>Dân số: 948.053<br>Giá nhà trung bình: 359.800 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 65.777 USD

15. Bridgeport-Stamford-Norwalk, Connecticut

Dân số: 948.053
Giá nhà trung bình: 359.800 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 65.777 USD

<b>14. Barnstable Town, Massachusetts</b><br><br>Dân số: 214.333<br>Giá nhà trung bình: 377.900 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.086 USD

14. Barnstable Town, Massachusetts

Dân số: 214.333
Giá nhà trung bình: 377.900 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.086 USD

<b>13. Denver-Aurora-Lakewood, Colorado</b><br><br>Dân số: 2.814.330<br>Giá nhà trung bình: 381.600 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.763 USD

13. Denver-Aurora-Lakewood, Colorado

Dân số: 2.814.330
Giá nhà trung bình: 381.600 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.763 USD

<b>12. New York-Newark-Jersey City, New York/New Jersey/Pennsylvania</b><br><br>Dân số: 20.182.305<br>Giá nhà trung bình: 382.300 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.891 USD

12. New York-Newark-Jersey City, New York/New Jersey/Pennsylvania

Dân số: 20.182.305
Giá nhà trung bình: 382.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.891 USD

<b>11. Washington-Arlington-Alexandria, Washington, DC/Virginia/Maryland</b><br><br>Dân số: 6.097.684<br>Giá nhà trung bình: 384.300 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 70.256 USD

11. Washington-Arlington-Alexandria, Washington, DC/Virginia/Maryland

Dân số: 6.097.684
Giá nhà trung bình: 384.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 70.256 USD

<b>10. Naples-Immokalee-Marco Island, Florida</b><br><br>Dân số: 357.305<br>Giá nhà trung bình: 415.000 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 75.869 USD

10. Naples-Immokalee-Marco Island, Florida

Dân số: 357.305
Giá nhà trung bình: 415.000 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 75.869 USD

<b>9. Boston-Cambridge-Newton, Massachusetts/New Hampshire</b><br><br>Dân số: 4.774.321<br>Giá nhà trung bình: 417.400 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 76.307 USD

9. Boston-Cambridge-Newton, Massachusetts/New Hampshire

Dân số: 4.774.321
Giá nhà trung bình: 417.400 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 76.307 USD

<b>8. Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington</b><br><br>Dân số: 3.733.580<br>Giá nhà trung bình: 423.300 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 77.386 USD

8. Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington

Dân số: 3.733.580
Giá nhà trung bình: 423.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 77.386 USD

<b>7. Boulder, Colorado</b><br><br>Dân số: 319.372<br>Giá nhà trung bình: 494.800 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 90.457 USD

7. Boulder, Colorado

Dân số: 319.372
Giá nhà trung bình: 494.800 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 90.457 USD

<b>6. Los Angeles-Long Beach-Glendale, California</b><br><br>Dân số: 10.170.292<br>Giá nhà trung bình: 503.400 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 92.030 USD<br>

6. Los Angeles-Long Beach-Glendale, California

Dân số: 10.170.292
Giá nhà trung bình: 503.400 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 92.030 USD

<b>5. San Diego-Carlsbad, California</b><br><br>Dân số: 3.299.521<br>Giá nhà trung bình: 593.000 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 108.410 USD<br>

5. San Diego-Carlsbad, California

Dân số: 3.299.521
Giá nhà trung bình: 593.000 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 108.410 USD

<b>4. Urban Honolulu, Hawaii</b><br><br>Dân số: 998.714<br>Giá nhà trung bình: 740.200 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 135.320 USD

4. Urban Honolulu, Hawaii

Dân số: 998.714
Giá nhà trung bình: 740.200 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 135.320 USD

<b>3. Anaheim-Santa Ana-Irvine, California</b><br><br>Dân số: 3.169.776<br>Giá nhà trung bình: 745.200 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 136.234 USD

3. Anaheim-Santa Ana-Irvine, California

Dân số: 3.169.776
Giá nhà trung bình: 745.200 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 136.234 USD

<b>2. San Francisco-Oakland-Hayward, California</b><br><br>Dân số: 4.656.132<br>Giá nhà trung bình: 837.500 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 153.108 USD

2. San Francisco-Oakland-Hayward, California

Dân số: 4.656.132
Giá nhà trung bình: 837.500 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 153.108 USD

<b>1. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California</b><br><br>Dân số: 1.976.836<br>Giá nhà trung bình: 1.005.000 USD<br>Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 183.730 USD

1. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California

Dân số: 1.976.836
Giá nhà trung bình: 1.005.000 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 183.730 USD

CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH EB-5 QUÝ 2 NĂM TÀI CHÍNH 2024

USCIS đã công bố xử lý dữ liệu và tiếp nhận hồ sơ cho Quý...

10 THÀNH PHỐ TẠI MỸ CÓ GIÁ NHÀ DƯỚI 200,000 USD

Tìm một ngôi nhà giá cả phải chăng vào năm 2024 có vẻ như là...

DỰ ÁN EB-5 KHU ĐÔ THỊ LAKEFRONT ESTATES & VILLAS NHẬN NHIỀU PHÊ DUYỆT I-526E

American Plus Group rất vui mừng được chia sẻ với các nhà đầu tư EB-5...

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 07/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 07/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày...

10 THỊ TRƯỜNG HÀNG ĐẦU CỦA NGƯỜI MUA NHÀ Ở MỸ

Người mua nhà hiện phải đối mặt với một thị trường “khó khăn” với giá...

10 NĂM CÙNG AMERICAN PLUS GROUP – MƠ GIẤC MƠ MỸ NGAY HÔM NAY

Hành trình 10 năm đầy dấu ấn với những thành công trên con đường chinh...

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.