APG được sự cố vấn, cộng tác, hợp tác từ các chủ đầu tư, đơn vị lớn và uy tín tại Mỹ và Việt Nam, đa dạng tư Chủ Đầu tư, Đơn vị Phát triển Dự án, Tập đoàn Luật di trú, Ngân hàng – Tổ chức tài chính, Đơn vị phân phối, v.v

Các đối tác có nhu cầu hợp tác, hoặc mong muốn trở thành Nhà phân phối F2, vui lòng liên hệ: Ms Bích 091 390 4477 / Mr. Minh 0906 334 239