Phân biệt thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm

Thẻ xanh 10 năm được cấp là để cho bạn sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp theo đúng Luật Di Trú Mỹ. Nếu bạn cứ đi về nhiều lần như vậy có thể bị xem là không có ý định cư trú thường xuyên ở Mỹ. Nói cách khác, ngoài việc chứng minh bạn là thường trú nhân qua thẻ xanh 10 năm. Bạn phải chứng minh không bỏ rơi sự thường trú của mình qua nhiều yếu tố kèm theo. Nhiều trường hợp đã bị thu hồi thẻ xanh tại sân bay. Vì không đưa ra lý do chính đáng để thuyết phục được Nhân Viên An Ninh Nội Địa. Mình xin nêu ra những nội dung quan trọng mà thường trú nhân có điều kiện cần lưu ý sau đây:

Phân biệt thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm

Cách thức để có thẻ xanh 02 năm:

Thẻ xanh 02 năm được cấp theo 02 cách phổ biến sau đây:

  1. Thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân mà thời gian kết hôn chưa đủ 02 năm.
  2. Thông qua việc đầu tư vào Mỹ theo diện visa đầu tư định cư (visa EB-5).

Cho dù được cấp thẻ xanh 02 năm theo bất cứ cách nào. Thì người có thẻ xanh 02 năm cũng phải đảm bảo tất cả các điều kiện theo Luật di trú, để được cấp thẻ xanh 10 năm.

Những điều kiện cần có để được cấp thẻ xanh 10 năm:

Để được nộp đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm. Hôn nhân của bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau:

Bạn phải đảm bảo việc hôn nhân vẫn còn tồn tại sau 02 năm. Kể từ ngày kết hôn đối với người vợ/chồng mà bạn đã đăng ký kết hôn. Con bạn có thẻ xanh 02 năm theo bạn cũng được đứng chung đơn với bạn để xin cấp thẻ xanh 10 năm.

Nếu bạn là đứa trẻ mà trước đó chưa có thẻ xanh 02 năm theo cha/mẹ bạn. Thì nay khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, bạn có thể được thêm vào đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm với cha/mẹ bạn.Người có thẻ xanh 02 năm là người góa chồng, góa vợ nếu hôn nhân trước đó của bạn với người công dân Mỹ đã chết là thật.

Bạn có thẻ xanh 02 năm, và hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ là thật nhưng bạn đã ly hôn trong thời gian 02 năm sống chung. Thì bạn cũng được tự nộp đơn xin thẻ xanh.Hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ hay thường trú nhân là thật; tuy nhiên, bạn hay con bạn bị chính người công dân Mỹ hay thường trú nhân này ngược đãi, bạo hành hoặc bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn do chính người này gây ra.

Thủ tục nộp đơn để xin chuyển thẻ xanh từ 02 năm sang 10 năm:

Người có thẻ xanh 02 năm phải cùng người vợ/chồng là công dân Mỹ hay thường trú nhân của họ đồng ký tên trên đơn xin thẻ xanh 10 năm. Và nộp đến Sở Di trú. Người có thẻ xanh 02 năm trong trường hợp này phải nộp đơn trong vòng 90 ngày. Trước ngày hết hạn của thẻ xanh 02 năm.

Nếu đã ly hôn với người vợ/chồng công dân Mỹ hay thường trú nhân. Hay là góa vợ, góa chồng. Hoặc là bị bạo hành, ngược đãi. Thì được tự nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Người có thẻ xanh 02 năm trong trường hợp này có thể nộp đơn bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được thẻ xanh 02 năm. Trong trường hợp này, người có thẻ xanh 02 năm phải cung cấp chứng cứ chứng minh việc gặp khó khăn. Nếu bị trục xuất về Việt Nam.

Đứa trẻ cũng được đứng chung đơn với người cha/mẹ để xin thẻ xanh 10 năm. Nếu đứa trẻ cũng nhận được thẻ xanh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người cha/mẹ nhận được thẻ xanh 02 năm. Nếu đứa trẻ nhận được thẻ xanh 02 năm lâu hơn 90 ngày. Kể từ ngày người cha/mẹ nhận được thẻ xanh 02 năm. Thì phải nộp đơn riêng để xin thẻ xanh 10 năm cho đứa trẻ.

Trong trường hợp nộp đơn trễ hạn

Trong trường hợp nộp đơn trễ hạn. Thì người xin thẻ xanh 10 năm phải có giải trình. Kèm với chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng. Hay nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không thể nộp đơn trong thời hạn quy định.

Thẻ xanh 02 năm không được phép gia hạn. Và đương nhiên mất hiệu lực sau thời hạn 02 năm được cấp. Bạn phải nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm trong vòng 90 ngày trước ngày thẻ xanh 02 năm hết hạn. Thông thường, sau khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Sở di trú sẽ gia hạn thời hạn cư trú của bạn thêm 01 năm. Để xem xét giải quyết việc cấp thẻ xanh 10 năm. Nếu Sở di trú từ chối đơn xin thẻ xanh 10 năm. Thì việc gia hạn 01 năm cũng tự động mất hiệu lực. Và bạn tự nguyện rời khỏi nước Mỹ. Hoặc sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

Bạn phải nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm trong vòng 90 ngày trước ngày thẻ xanh 02 năm hết hạn

Thẻ xanh 10 năm được cấp là để cho bạn sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp theo đúng Luật Di Trú Mỹ. Nếu bạn cứ đi về nhiều lần như vậy có thể bị xem là không có ý định cư trú thường xuyên ở Mỹ. Nói cách khác, ngoài việc chứng minh bạn là thường trú nhân qua thẻ xanh 10 năm, bạn phải chứng minh không bỏ rơi sự thường trú của mình qua nhiều yếu tố kèm theo. Nhiều trường hợp đã bị thu hồi thẻ xanh tại sân bay vì không đưa ra lý do chính đáng để thuyết phục được Nhân Viên An Ninh Nội Địa.

Những nội dung mà Sở di trú thường quan tâm để xác định tính chân thực của việc kết hôn:

Sở Di trú Mỹ cấp thẻ xanh 02 năm cho những thường trú nhân có điều kiện. Thông qua cách kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân. Nhằm mục đích để kỹ tra xem liệu hôn nhân của họ là thật hay giả. Việc kiểm tra thật hay giả thông thường trả qua 02 giai đoạn sau:

Trong khi phỏng vấn Sở Di trú thường sẽ hỏi những nộp dung sau đây:

– Các nội dung khai trong đơn bảo lãnh và đơn xin thẻ xanh. Bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, … của người bảo lãnh và người được bảo lãnh;

– Giờ giấc làm làm việc, sinh hoạt của vợ chồng;

– Những đặc điểm cơ thể của vợ chồng, mà theo lẽ thông thường, đã là vợ chồng thật sự, thì phải biết được;

– Thông tin về những người thân trong gia đình của vợ chồng, như cha mẹ, anh chị em, con cháu, …

– Thông tin về những người làm chứng, và bạn bè của vợ chồng;

Sở Di trú Mỹ cấp thẻ xanh 02 năm cho những thường trú nhân có điều kiện. Thông qua cách kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân

Trước hoặc sau khi phỏng vấn:

Thông thường, nếu trong khi phỏng vấn, Sổ Di trú nhận định hồ sơ là rõ ràng và đầy đủ chứng cứ. Thì Sở si trú sẽ quyết định cấp ngay thẻ xanh 10 năm. Tuy nhiên, do hiện nay tình trạng khách du lịch và du học sinh Việt Nam sử dụng việc kết hôn giả để ở lại Mỹ quá nhiều. Nên Sở di trú thường không quyết định cấp thẻ xanh 10 năm ngay trong khi phỏng vấn. Mà sẽ thực hiện việc xem xét, kiểm tra lại trước khi quyết định cấp thẻ xanh 10 năm. Việc kiểm tra thường được thực hiện trước và sau khi phỏng vấn.  Thông qua những cách phổ biến và nội dung sau đây:

– Gọi điện thoại bất ngờ cho người thân trong gia đình;

– Gọi điện thoại bất ngờ cho người làm chứng hay bạn bè;

– Bất ngờ viếng thăm và kiểm tra thực tế tại nhà

 

 

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 08/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 08/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày...

DẤU HIỆU CHO THẤY CƠN SỐT NHÀ Ở CÓ THỂ SẼ ĐẾN VÀO MÙA HÈ NÀY

Lãi suất thế chấp giảm nhẹ vào tháng 6 có thể là cú hích mà thị...

10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG NHẤT TẠI HOA KỲ

Một báo cáo mới của The Economist Intelligence Unit Limited đã chỉ ra những thành...

GIÁ NHÀ MỸ ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC MỚI

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý đã giảm mạnh nhất kể từ tháng...

NÂNG CẤP VISA SINH VIÊN F-1 LÊN THẺ XANH EB-5

Hoa Kỳ nổi tiếng với các trường học hàng đầu thế giới, các cơ sở...

HƠN 5000 THỊ THỰC ĐƯỢC CẤP TRONG NỬA ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 2024

Trong nửa đầu năm tài chính 2024, số lượng visa EB-5 đã được cấp vượt...

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.