Theo hệ thống nhập cư hiện tại của Mỹ, mỗi năm có hàng chục ngàn đơn được đệ trình bởi các nguyên đơn mong muốn bảo lãnh cho người thân là người nước ngoài. Người thân ở nước ngoài bao gồm vợ /chồng, con chưa thành niên, con trưởng thành và anh chị em. Các nguyên đơn bao gồm cả công dân Mỹ và thường trú nhân.

Đạo luật RAISE được soạn thảo bởi Thượng nghị sĩ Tom Cotton và David Perdue vào đầu tháng Tám đã có một cuộc cải cách lớn đối với loại hình nhập cư diện đoàn tụ gia đình này.

Hiện nay, một công dân Mỹ có khả năng bảo lãnh cho các thành viên khác trong gia đình. Công dân Mỹ có thể nộp đơn bảo lãnh cho con chưa thành niên của mình (dưới 21 tuổi), vợ /chồng hoặc cha mẹ. Những người này được gọi là người thân trực tiếp, và không có giới hạn về thị thực. Điều này có nghĩa là một khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, quá trình xét cấp thị thực bắt đầu ngay lập tức.

Tuy nhiên, theo đạo luật RAISE, độ tuổi của trẻ vị thành niên sẽ giảm từ dưới 21 xuống dưới 18 tuổi. Ngoài ra, cha mẹ của một công dân Mỹ sẽ không còn được xem là người thân trực tiếp nữa.

RAISE chỉ cho phép bảo lãnh con cái dưới 18 tuổi, thay vì 21 tuổi định cư Mỹ theo dạng bảo lãnh đoàn tụ.

Mặc dù Đạo luật RAISE sẽ cho phép công dân Mỹ nộp đơn bảo lãnh cho cha mẹ ở nước ngoài đến định cư tại Mỹ, nhưng sẽ không còn cho phép cha mẹ công dân có được thị thực nhập cư. Do đó, mặc dù cha mẹ có thể định cư tại Mỹ nhưng chỉ là tạm thời và những người này không thể tìm việc ở đây. Điều khoản này sẽ làm giảm đáng kể mong muốn của người dân mang cha mẹ của họ đến Mỹ.

Ngoài những điều trên, RAISE sẽ loại bỏ khả năng nộp đơn bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình (F1), con cái kết hôn (F3), và anh chị em (F4) của công dân Mỹ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể số người nhập cư mỗi năm, vì các loại hình gia đình nói trên sẽ tiếp tục yêu cầu cấp thị thực với người thân là vợ/ chồng và con chưa thành niên. Đây là những người hưởng lợi phát sinh.

Ngoài ra, Đạo luật RAISE sẽ loại bỏ quyền bảo lãnh cho con chưa thành niên, chưa lập gia đình theo diện F2B.

Cho đến hiện tại không thể dự báo được việc RAISE có được thông qua hay không vì dự luật này đang tạo nên những cuộc tranh cãi gay gắt trong nội bộ Mỹ. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng RAISE đại diện cho quan điểm cứng rắn của Tổng thống Trump và phần lớn nội các Mỹ về vấn đề nhập cư. RAISE cũng là phát súng khởi đầu cho những cải cách về luật nhập cư có thể xảy ra trong tương lai.

guampdn.com | Hạ My (dịch)

Theo migration

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0913904477 hay 0948064444.