đầu tư eb5

DỰ ÁN EB-5: NHÓM 90 TRUNG TÂM KHU VỰC CMB

Dự án EB-5 – Nhóm 90 bao gồm việc phát triển và xây dựng khu [...]

TÌM HIỂU MỘT SỐ CHI PHÍ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Trước khi nộp đơn vào chương trình thị thực EB-5, các nhà đầu tư phải [...]

DỰ ÁN EB-5: NHÓM 88 TRUNG TÂM KHU VỰC CMB

Trung tâm vùng CMB và American Plus Group (APG) trở thành đối tác tại Việt Nam [...]

5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐƠN I-956G, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA TRUNG TÂM KHU VỰC

Là một phần của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 mang tính bước [...]

CẬP NHẬT THÁNG 10/2023: DỰ ÁN EB-5 CÔTA VERA

American Plus Group xin cập nhật đến Quý nhà đầu tư EB-5 tình hình hoạt [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 11/2023

Theo lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 11/2023, chương trình Trung tâm vùng EB-5 [...]

TRUNG TÂM VÙNG CIVITAS: DỰ ÁN EB-5 TẠI SANTA MONICA, CALIFORNIA

Dự án xây dựng tòa nhà kinh doanh bán lẻ tại 1404 đường 3rd, Promenade [...]

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 CHỨNG KIẾN SỰ GIA TĂNG TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN I-526

Gia tăng số lượng xử lý đơn I-526 Báo cáo hàng quý mới nhất cho [...]

ĐƠN I-526E ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG VÒNG CHƯA ĐẦY 3 THÁNG

Thời gian xử lý đơn I-526E của USCIS đang được đẩy nhanh hơn Cơ quan [...]