Vào ngày 13/11/2018, Trung tâm thị thực quốc gia Mỹ (NVC) đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 12/2018.

1.Diện bảo lãnh gia đình

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 08/08/2011 08/08/2011 08/08/2011 01/08/1997 15/02/2007
F-2A 08/10/2016 08/10/2016 08/10/2016 22/09/2016 08/10/2016
F-2B 15/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 08/06/1997 08/06/2007
F-3 01/08/2006 01/08/2006 01/08/2006 22/12/1995 08/07/1995
F-4 22/04/2005 22/04/2005 08/06/2004 08/02/1998 15/07/1995

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/04/1999 15/02/2008
F-2A 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017
F-2B 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 01/08/1997 15/12/2007
F-3 08/01/2007 08/01/2007 08/01/2007 08/10/1999 01/06/1997
F-4 01/02/2006 01/02/2006 01/01/2005 15/09/1998 22/04/1997

DIỆN VIỆC LÀM

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.
Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/07/2017 01/09/2016 01/07/2017 01/09/2016 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017
EB-2 C 01/07/2015 C 01/04/2009 C C C
EB-3 C 08/06/2015 C 01/03/2009 C 15/06/2017 C
Lao động không có tay nghề C 01/06/2007 C 01/03/2009 C 15/06/2017 C
EB-4 C C 22/02/2016 C 01/01/2017 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 22/02/2016 C 01/01/2017 C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp
C 22/08/2014 C C C C 01/05/2016
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng
C 22/08/2014 C C C C 01/05/2016

Theo bảng trên, trung tâm thị thực quốc gia Mỹ hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 01/05/2016, tăng 3 tháng so với lịch cấp thị thực tháng trước.

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 08/09/2015 C 22/05/2009 C C
EB-3 C 01/12/2015 C 01/01/2010 C 01/08/2017
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008 C 01/01/2010 C 01/08/2017
EB-4 C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp
C 01/10/2014 C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng
C 01/10/2014 C C C C

 

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *