Ảnh hưởng của Đạo luật cải cách và liêm chính (RIA)

Ảnh hưởng đến nhà đầu tư EB-5

Thời hạn ủy quyền 5 năm

Điều quan trọng là luật mới quy định gia hạn 5 năm cho chương trình Trung tâm vùng (RC) với những thay đổi quan trọng khác ảnh hưởng đến các nhà đầu tư EB-5, Trung tâm vùng, nhà phát triển,… Các quy định mới yêu cầu các cơ quan nhập cư tiếp tục xử lí đơn yêu cầu và phân bổ thị thực cho các nhà đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng nộp đơn I-526 cho đến ngày 30/09/2026.

Tính đủ điều kiện của các đơn I-526 và I-829 trước khi ban hành

Một lưu ý tích cực khác, việc bãi bỏ ngay lập tức luật trung tâm vùng trước đó không ngăn cản việc xét duyệt và phân bổ thị thực cho các nhà đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng trước khi đầu tư.

Số tiền đầu tư

Đối với tất cả các đơn đăng kí mới, khoản đầu tư tối thiểu là 800,000 đô la vào TEA, nghĩa là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao. Đối với tất cả các khoản đầu tư khác bên ngoài TEA, mức tối thiểu là 1,050,000 đô la. Những mức tối thiểu này được điều chỉnh theo lạm phát sau 5 năm.

Thị trường dành riêng

Thị thực hiện sẽ được dành riêng mỗi năm tài chính: 20% cho các dự án nông thôn, 10% cho các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng. Bất kỳ thị thực tồn đọng chưa được sử dụng có thể được chuyển sang năm sau. Hạn ngạch 20% này cho thị thực nông thôn có thể quan trọng, nhưng các khoản thị thực tồn đọng khác có thể sẽ không.

Điều chỉnh tình trạng

Trong một thông tin tích cực khác, các nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ đã ở Mỹ hợp pháp và đủ điều kiện để được cấp số thị thực có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng (AOS), do đó tránh được nhu cầu xử lý thị thực lãnh sự trong khi chờ I-526 được phê duyệt.

Bảo vệ nhà đầu tư

Luật pháp bổ sung một số biện pháp bảo vệ cho những người gọi là “nhà đầu tư vô tội”. Những người bị trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức việc làm châm dứt hoặc cấm hoạt động. Trong những trường hợp các thỏa thuận đầu tư của họ diễn ra tốt đẹp, giờ đây họ có thể liên kết với một pháp nhân thay thế nếu muốn và có thể đầu tư thêm.

Ảnh hưởng đến trung tâm vùng

Trách nhiệm của trung tâm vùng

Theo luật mới, việc điều hành một trung tâm vùng giờ đấy sẽ trở nên nặng nề và đòi hỏi khắt khe hơn nhiều. Các RC phải lưu giữ hồ sơ, đối mặt với các cuộc kiểm toán của USCIS 5 năm một lần và cung cấp các báo cáo hàng năm, bao gồm các chứng nhận về chứng khoán và các điều kiện tuân thủ khác. Các RC cũng sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các sai phạm hoặc không tuân thủ, bao gồm đình chỉ hoạt động, phạt tiền lên tới 10% số vốn huy động được, cấm các cá nhan hoặc chấm dứt hợp đồng. RC cũng được yêu cầu chia sẻ thôn tin thích hợp từ các báo cáo hàng năm với các nhà đầu tư của họ.

Giới hạn việc làm gián tiếp

Luật quy định rằng các công việc gián tiếp được tạo ra thông qua đầu tư của trung tâm vùng không được chiếm quá 90% tổng số việc làm và chỉ 75% trong số các công việc mới này có thể đến từ các dự án xây dựng keo dài dưới 2 năm (và những công việc đó được tính chỉ trong phạm vi một phần của khoảng thời gian 2 năm).

Bố trí lại

Một sửa đổi khác liên quan đến việc bố trí lại vốn được trả lại cho doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trước khi giấy phép cư trú có điều kiện của nhà đầu tư kết thúc. Điều này hiện đã được công nhận. Tất cả các công việc bắt buộc phải tạo ra và quy định nới lỏng một yêu cầu cho pháp tái triển khai khắp nước Mỹ thay vì trong khu vực RC đã được phê duyệt.

Quản lý quỹ

Khi không có sẵn báo cáo tài chính đã kiểm toán được chia sẻ với nhà đầu tư, NCE phải duy trì vốn EB-5 trong các tài khoản riêng biệt được bảo hiểm và thuê một nhà quản lý quỹ để đảm bảo rằng vốn chảy đúng vào hoạt động tạo việc làm.

RIA thay đổi tác động đến nhà tài trợ

Một nghĩa vụ khác là những người tài trợ, bao gồm cả các đại lý di trú có trụ ở ở nước ngoài, trước tiên phải đăng kí với USCIS và tuân theo tất cả các hướng dẫn quy định về nhập cư và tuân thủ chứng khoán. Họ phải có thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức phát hành và tiết lộ đầy đủ các khoản phí nhận được trong các kiến nghị của nhà đầu tư tương ứng.

Các con số về chương trình EB-5 2022

Tình hình xử lý I-526

Vào cuối năm tài chính 2022, có tổng cộng 13.062 đơn I-526 đang chờ xử lý trong hệ thống USCIS, một con số không quá khác biệt so với những năm trước và tiến bộ thực sự vẫn đang chậm. Ví dụ: vào năm 2022, có 829 đơn yêu cầu mới được gửi, 590 đơn được chấp thuận và 825 đơn bị từ chối. Số lượng đơn yêu cầu được gửi vào năm 2022 rất thấp là do chương trình Trung tâm khu vực không hoạt động.

Sau khi ban hành RIA vào tháng 5 năm 2022, USCIS đã yêu cầu tất cả các Trung tâm khu vực phải trải qua thủ tục đăng ký lại. Tuy nhiên, một lệnh của tòa án vào cuối tháng 8 năm 2022 đã hủy bỏ yêu cầu này, điều này có nghĩa là chương trình Trung tâm Khu vực sẽ hoạt động bình thường trong hơn một tháng trong năm tài chính đó.

Một vấn đề đáng quan tâm vào năm 2022 là tỷ lệ từ chối tương đối cao. USCIS đã từ chối số lượng đơn yêu cầu cao hơn số lượng mà họ đã phê duyệt. Điều này rất đáng chú ý vì chương trình EB-5 thường có một trong những tỷ lệ chấp thuận cao nhất. Một lời giải thích cho điều này là khi chương trình RC không hoạt động bình thường, cơ quan này đã tập trung vào các dự án kinh doanh trực tiếp, thường khó chứng minh hơn và điều này có thể góp phần vào tỷ lệ từ chối cao hơn.

Một lý do khác dẫn đến tỷ lệ từ chối cao vào năm 2022 là trong giai đoạn 2016-2018, có rất nhiều nhà phát triển mới về Trung tâm Khu vực không quen thuộc với các yêu cầu của chương trình EB-5 và có thể không đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chương trình này.

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Điều quan trọng cần đề cập là USCIS thường không công bố chi tiết phân tích các đơn I-526 đang chờ xử lý theo quốc tịch. Vào tháng 3 năm 2023, theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) của Liên minh các nhà đầu tư nhập cư Hoa Kỳ (AIIA), USCIS đã công bố bảng phân tích sau:

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Những số liệu thống kê này cung cấp một bức tranh rõ ràng về mức độ tồn đọng đơn I-526 đã trở nên lớn như thế nào, đặc biệt là sự tồn đọng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Hàn Quốc. Kể từ khi luật thay đổi vào tháng 3 năm 2022, các nhà đầu tư EB-5 có ngày ưu tiên đến tháng 3 năm 2022 hiện đang xếp hàng chờ cấp thị thực “không hạn chế” (68% tổng số EB-5), trong khi các nhà đầu tư nộp đơn sau tháng 3 năm 2022 có thể sẽ tham gia hàng đợi mới cho thị thực “dành riêng” (32% thị thực EB-5 còn lại).

Yếu tố chính góp phần vào tình trạng tồn đọng hồ sơ là do USCIS thiếu kinh phí rõ ràng cũng như những khó khăn liên quan đến đại dịch ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng đến số lượng nhân viên và khả năng duy trì hoạt động của USCIS.

Thị thực EB-5 và Điều chỉnh Tình trạng

Như có thể thấy rõ từ biểu đồ bên dưới, tổng số thị thực EB-5 và Điều chỉnh Tình trạng được cấp mỗi năm đã bị ảnh hưởng đáng kể vào năm 2020, 2021 do đại dịch COVID-19.

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Ví dụ: vào năm 2021, chỉ có 2.949 thị thực được cấp so với 9.478 thị thực được cấp vào năm 2019. Tuy nhiên, vào năm 2022, con số này đã tăng trở lại với tổng số 10.885 thị thực và AOS được cấp, đây là con số hàng năm được ghi nhận cao nhất kể từ khi chương trình bắt đầu. Đáng chú ý là kể từ đại dịch COVID-19, mặc dù số lượng tuyệt đối giảm vào năm 2020, 2021, nhưng tỷ lệ thị thực AOS được cấp đã tăng lên đáng kể và vào năm 2022 đạt mức cao là 4.003, chiếm 37% tổng số.

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Đối với các quốc gia có lượng thị thực được cấp cao nhất, dữ liệu cho thấy rõ ràng các quốc gia chính bao gồm Trung Quốc (6125), Ấn Độ (1351), Việt Nam (815), Hàn Quốc (396) và Brazil (336). Mặc dù tổng số 10885 thị thực đã được cấp vào năm 2022, đây là một con số đáng kể nhưng vẫn có một lượng lớn người nộp đơn đã được chấp thuận đơn I-526 nhưng đang chờ phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ trên toàn thế giới.

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Dưới đây là tổng số thị thực EB-5 đang chờ xử lý vào tháng 11/2022 phân theo quốc gia:

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc phỏng vấn cấp thị thực đang chờ xử lý này là do sự chậm trễ liên quan đến đại dịch. Nhưng đối với các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ thì là kết quả của giới hạn số lượng thị thực và giới hạn hạn ngạch quốc gia. Chỉ 7% tổng số thị thực có sẵn được phân bổ trên cơ sở mỗi quốc gia và chỉ trong trường hợp những con số này không được sử dụng, chúng mới có thể được phân bổ lại để sử dụng cho các quốc gia khác đã vượt quá giới hạn quốc gia. Vì lý do này, Trung Quốc đã được phân bổ khoảng 80% tổng số thị thực trong năm 2014-2017.

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Dữ liệu về đơn I-829 đang chờ xử lý

Vì những lý do tương tự như I-526, và như đã giải thích ở trên, đơn I-829 tồn đọng cho tình trạng Thẻ xanh vĩnh viễn đã tăng lên hàng năm. Bảng dưới đây cho thấy rõ số lượng đơn đang chờ xử lý tăng từ 1.345 năm 2013 lên 11.150 vào năm 2022. Đồng thời, năm 2022 là một năm tương đối kém về số lượng xét duyệt thị thực, chỉ 1.453 so với những năm gần đây.

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Dữ liệu dưới đây từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022 cho thấy thị thực I-829 đang chờ xử lý phân theo quốc gia, xuất xứ và hình thức đầu tư; Trung tâm khu vực hoặc độc lập.

Chuong Trinh Eb 5 2022 Da Anh Huong Den Qua Trinh Xu Ly Khoi Luong Ho So Va Cac Ben Lien Quan Nhu The Nao

Tóm tắt và Kết luận

Nhìn lại năm 2022 với sự tập trung đặc biệt vào chương trình thị thực EB-5, có những lý do tích cực để hy vọng. Quốc hội Hoa Kỳ, thông qua Đạo luật Cải cách và Liêm chính mới, đã giúp con đường đạt được Thẻ xanh thông qua đầu tư tạo việc làm một hợp đồng thuê dài hạn. Điều đó có nghĩa là việc gia hạn quy định thêm 5 năm là một tin tốt, không chỉ đối với các nhà đầu tư nhập cư mới mà còn đối với những người đang chờ xếp hàng xin thị thực mà các quyền hợp pháp của họ hiện đã được công nhận.

RIA cũng đã đưa ra các biện pháp tích cực khác để cải thiện và củng cố EB-5, nhất là đối với những nhà đầu tư hiện có thể nộp đơn xin thị thực I-526 trên cơ sở điều chỉnh tình trạng và tránh sự chậm trễ không cần thiết trong quá trình xử lý lãnh sự. Ngoài ra, các nghĩa vụ tài chính và tuân thủ mới đối với các Trung tâm khu vực, mặc dù tạo ra nhiều gánh nặng hơn cho hoạt động của họ, nhưng có thể sẽ chuyển thành một ngành RC minh bạch và mạnh mẽ hơn, điều này cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho các nhà đầu tư.

Một lưu ý kém lạc quan hơn là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kết hợp với những hạn chế về nguồn vốn và nhân sự của USCIS, đã dẫn đến mức độ chấp thuận thị thực thấp không thể chấp nhận được, nghĩa là mức độ lãng phí thị thực cao với hạn ngạch thị thực hàng năm không được sử dụng. Trong bối cảnh số lượng đơn I-526 và I-829 tồn đọng ngày càng tăng, USCIS và Chính phủ Hoa Kỳ cần giải quyết vấn đề này. Điều này có ý nghĩa kinh tế vì nhiều nhà đầu tư EB-5 sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn và giúp xây dựng thêm cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.

(Nguồn: imidaily)

[signature]

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *