Để được xác nhận nhanh nhất hồ sơ xin di trú mỹ bạn có thể gửi nhiều đơn cùng 1 lúc . Việc gửi nhiều đơn cùng một lúc khi đơn bảo lãnh và đơn xin chuyển diện Thẻ Xanh được nộp cùng một lần . Gửi chung với tất cả lệ phí được yêu cầu. Và những giấy tờ liên quan đến cùng một văn phòng của Sở di trú Hoa Kỳ.

Nhung Don Di Tru My Co The Nop Cung Luc
Những đơn di trú Mỹ có thể nộp cùng lúc

Ai có thể nộp nhiều đơn di trú mỹ cùng một lúc?

Việc nộp nhiều đơn cùng lúc được chấp thuận trong những trường hợp như sau:

Đương đơn đang sống ở Hoa Kỳ là thân nhân trực hệ của công dân Mỹ (nộp hai đơn I-130 và I-485). Hầu hết những đương đơn và các thành viên trong gia đình họ đến Hoa Kỳ làm việc. Và xin chuyển diện khi chiếu khán Visa đến ngày đáo hạn (nộp hai đơn I-140 và I-485).

Người hôn phối hoặc trẻ em bị bạo hành bởi người hôn phối. Hoặc cha mẹ là công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân. Và những người góa bụa của công dân Hoa Kỳ có thể tự nộp đơn di trú Mỹ. (Dùng 2 mẫu đơn I-360 và I-485).

Vấn đề duyệt xét hồ sơ di trú mỹ của Lãnh sự và Việc nộp nhiều đơn cùng lúc

Việc nộp nhiều đơn cùng lúc không xảy ra trong thủ tục duyệt xét của các Tòa Lãnh sự ở hải ngoại. Đối với những hồ sơ ở Tòa Lãnh sự, những đơn bảo lãnh di dân được nộp cho Sở di trú USCIS. Và đơn xin chiếu khán di dân được nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Nhung Don Di Tru My Co The Nop Cung Luc
Những đơn di trú Mỹ có thể nộp cùng lúc

 

Vì thế, việc nộp nhiều đơn di trú mỹ cùng lúc chỉ áp dụng cho người di dân. Muốn xin chuyển diện sang quy chế Thường trú nhân khi đang ở Hoa Kỳ.

Chiếu khán có sẵn và việc nộp nhiều đơn di trú mỹ cùng lúc

Đơn bảo lãnh và đơn xin chuyển diện có thể nộp cùng lúc.

Khi chiếu khán của diện này có sẵn vào thời điểm nộp đơn. Việc nộp nhiều đơn di trú mỹ cùng lúc luôn luôn được chấp thuận cho tất cả những thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ. Vì những diện này không bị giới hạn số chiếu khán. Trong một số diện phải theo thứ tự ưu tiên. Có số lượng chiếu khán theo quy định. Đương đơn phải có đơn bảo lãnh được chấp thuận trước khi được phép nộp đơn xin Chuyển Diện Cư Trú.

Hai đơn I-360 và I-485 có thể được nộp chung.

Khi các đương đơn đang sống ở Hoa Kỳ và những người Á Châu lai Mỹ. Những người góa bụa của công dân Mỹ. Hoặc những người hôn phối. Cha mẹ hoặc con cái bị bạo hành bởi các công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân. Họ có thể tự nộp đơn di trú mỹ.

Những đương đơn muốn nộp đơn I-360 khi đang ở nước ngoài.

Chỉ có thể nộp đơn I-360 với Sở di trú ở Hoa Kỳ; và không thể nộp đơn I-485. Sau khi đơn I-360 được chấp thuận; đơn này sẽ được chuyển đến Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở hải ngoại. Đương đơn có thể nộp đơn xin chiếu khán di dân ; và nhận được Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ.

Quy trình Sở di trú duyệt xét việc nộp nhiều đơn di trú mỹ cùng lúc

Khi Sở di trú duyệt xét việc nộp nhiều đơn di trú mỹ cùng lúc.

Trước hết họ xem xét việc nộp đơn này có hợp lệ để xin chiếu khán di dân hay chưa. Nếu chiếu khán có thể cấp và đơn xin chuyển diện I-485 có thể được chấp thuận. Sở di trú USCIS sẽ chấp thuận cả hai đơn bảo lãnh và đơn xin chuyển diện. Họ sẽ gửi hai thư quyết định riêng rẽ cho từng loại đơn.

Bạn cần ghi nhớ rằng, đối với tất cả những dẫn chứng về việc nộp nhiều đơn cùng lúc như đã kể trên. Việc xin chuyển diện chỉ có thể được chấp thuận nếu và chỉ nếu đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ hợp lệ . Và không vi phạm những quy định của loại chiếu khán nhập cảnh.

Khi nộp nhiều đơn di trú mỹ cùng lúc, bạn nên đính kèm một thư mở đầu. Một thư tương tự đính kèm theo đơn bảo lãnh. Và một thư khác đính kèm với đơn xin chuyển diện. Nên trình bày lý do bạn nộp những đơn này (đơn I-130 hoặc đơn I-360). Và ghi một danh sách liệt kê những gì đính kèm trong hồ sơ gửi cho Sở di trú.

[signature]

 

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *