Sở di trú USCIS

Lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 03/2021

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 01/2021

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Báo cáo Thị thực Nhà đầu tư E-2 vào Mỹ được cấp ra năm 2019

Theo báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, thị thực đầu tư E2 hàng [...]

Những đơn di trú Mỹ có thể nộp cùng lúc

Để được xác nhận nhanh nhất hồ sơ xin di trú mỹ bạn có thể [...]