Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 08/2023

Theo lịch chiếu kháng di dân Visa Mỹ 08/2023, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam ở các diện tiếp tục hiển thị là “C – Current” (có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ). 

Đối với Chương trình EB-5 đầu tư trực tiếp, Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam cũng hiển thị là “C – Current”. Sở Di trú Mỹ USCIS tiếp tục nhập chung visa EB của Việt Nam vào danh mục “All Chargeability Areas Except Those Listed” (Khu vực khác).

Lich Chieu Khang Di Dan Visa My 08 2023

DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh gia đình Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1 01/01/2015 01/01/2015 01/01/2015 22/04/2001 01/03/2012
F-2A 08/10/2017 08/10/2017 08/10/2017 01/09/2016 08/10/2020
F-2B 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 01/08/2001 22/10/2011
F-3 08/01/2009 08/01/2009 08/01/2009 15/01/1998 08/06/2002
F4 22/04/2007 22/04/2007 15/09/2005 01/08/2000 22/08/2002

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn 

 Diện bảo lãnh gia đình  Khu vực khác Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/04/2005 22/04/2015
F-2A C C C C C
F-2B 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/08/2004 01/10/2013
F-3 01/03/2010 01/03/2010 01/03/2010 15/06/2001 08/11/2003
F-4 01/03/2008 01/03/2008 22/02/2006 15/04/2001 22/04/2004

DIỆN VIỆC LÀM & ĐẦU TƯ

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Luật mới quy định sẽ sử dụng hạn ngạch thị thực dành riêng cho 3 loại, cụ thể: Đầu tư dự án khu vực nông thôn – 20%; Các khu vực thất nghiệp cao – 10%; và Dự án cơ sở hạ tầng – 2%. Giới hạn 7%  cho mỗi quốc gia của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch cũng được áp dụng cho từng loại thị thực dành riêng này.

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/08/2023 01/02/2022 01/01/2012 01/08/2023 01/08/2023
EB-2 01/04/2022 08/06/2019 01/01/2011 01/04/2022 01/04/2022
EB-3 01/05/2020 01/06/2019 01/01/2009 01/05/2020 01/05/2020
Lao động không tay nghề 01/05/2020 01/09/2015 01/01/2009 01/05/2020 01/05/2020
EB-4 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018
Lao động tôn giáo 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018
EB-5 ngoài hạn ngạch dành riêng(đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng) C 08/09/2015 01/04/2017 C C
EB-5 Đầu tư khu vực nông thôn (20%) C C C C C
EB-5 Đầu tư khu vực tỉ lệ thất nghiệp cao (10%) C C C C C
EB-5 Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng (2%) C C C C C

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
EB-1 C 01/06/2022 01/06/2022 C C
EB-2 01/12/2022 08/10/2019 01/05/2012 01/12/2022 01/12/2022
EB-3 01/05/2023 01/09/2019 01/08/2012 01/05/2023 01/05/2023
Lao động không có tay nghề 01/06/2020 01/01/2016 01/08/2012 01/06/2020 01/06/2020
EB-4 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018
Lao động tôn giáo 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018
EB-5 ngoài hạn ngạch dành riêng(đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng) C 01/01/2016 08/12/2019 C C
EB-5 Đầu tư khu vực nông thôn (20%) C C C C C
EB-5 Đầu tư khu vực tỉ lệ thất nghiệp cao (10%) C C C C C
EB-5 Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng (2%) C C C C C
[signature]
Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *