Định kỳ mỗi tháng, ngày 14/12/2018, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ đã có thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 01/2019.

 DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh gia đình Các khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1

22/08/2011

22/08/2011 22/08/2011 01/08/1997 01/03/2007
F-2A

08/11/2016

08/11/2016 08/11/2016 15/10/2016

08/11/2016

F-2B

15/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

08/06/1997

22/06/2007

F-3

15/08/2006 15/08/2006 15/08/2006

22/12/1995

22/07/1995

F-4

22/05/2005 22/05/2005 15/06/2004 08/02/1998

01/09/1995

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh gia đình

 Các khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ Mexico

 Philippines

F-1

08/03/2012

08/03/2012 08/03/2012 22/08/1999

15/02/2008

F-2A

01/12/2017

01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017

01/12/2017

F-2B

22/03/2014

22/03/2014 22/03/2014 08/09/1997 15/12/2007
F-3

08/11/2007

08/11/2007 08/11/2007 01/05/2000

01/06/1997

F-4

15/05/2006 15/05/2006 01/01/2005 08/10/1998

22/04/1997

DIỆN VIỆC LÀM

  • EB-1: Lao động ưu tiên
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
  • EB-4: Di dân đặc biệt
  • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

  • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
  • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Diện việc làm

Các khu vực khác Trung Quốc Guatemala Honduras Ấn Độ Mexico Philippines

Việt Nam

EB-1

01/10/2017

15/12/2016 01/10/2017 15/12/2016 01/10/2017 01/10/2017

01/10/2017

EB-2

C

01/08/2015

C

01/04/2009

C

C

C

EB-3

C

08/06/2015

C

01/03/2009

C

22/06/2017

C

Lao động không có tay nghề

C

01/07/2007

C

01/03/2009

C

22/06/2017

C

EB-4

C

C

22/02/2016

C

15/04/2017

C

C

Lao động tôn giáo đặc biệt

U

U U U U U

U

EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 & T5)

C

01/09/2014

C

C C

C

01/06/2016

EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng (I5 & R5)

U

U U U U U

U

B – Ngày tiếp nhận đơn

 Diện việc làm

 Các khu vực khác Trung Quốc Guatemala

Honduras

Ấn Độ  Mexico

 Philippines

EB-1

01/06/2018

01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018

01/06/2018

EB-2

C

08/09/2015 C 22/05/2009 C

C

EB-3

C

01/01/2016 C 01/04/2010 C

01/08/2017

Lao động không có tay nghề

C

01/06/2008 C 01/04/2010

C

01/08/2017

EB-4

C

C 01/05/2016 C C C

Lao động tôn giáo đặc biệt

C C 01/05/2016 C C

C

EB-5 đầu tư trực tiếp

(C5 & T5)

C

01/10/2014  C  C  C

 C

EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng (I5 & R5)

 C

 01/10/2014 C C  C

C

 

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *