Thống kê số visa định cư EB5 phát hành theo quốc gia của USCIS

Báo cáo tháng 4. 2018 số visa EB5 cho Việt Nam, 23 visa cho nhà đầu tư + 17 visa cho người phối ngẫu và 47 visa cho các con phụ thuộc; trong đó visa EB5 phát hành qua lãnh sự quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh là 23 visa cho nhà đầu tư + 17 visa cho người phối ngẫu và 48 visa cho các con phụ thuộc .

 Diễn giải

Mã số        Loại visa EB-5
51        Trung tâm khu vực & TEA (hồ sơ trung tâm khu vực $500K)
I52       Người phối ngẫu của nhà đầu tư I51
I53        Con nhà đầu tư I51

Thống kê các loại visa phát hành hàng tháng từng quốc gia

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics.html

Bản ký hiệu visa hoàn chỉnh từ USCIS

https://www.uscis.gov/sites/default/files/ocomm/ilink/0-0-0-32054.html

Việt Nam hết hạn mức visa EB5 cho năm tài chính 2018 vào 1.5.2018, ngày tồn đọng dành cho  hồ sơ thụ lý là 22.7.2014 có ý nghĩa gì ?

  1. Thứ 1, đây là hạn mức visa cho năm 2018 hết chứ việc nhận và thụ lý hồ sơ I.526 không ảnh hưởng và riêng biệt và vẫn tiếp tục
  2. Thứ 2, hạn mức mỗi quốc gia là 700 visa cho mỗi năm tài chính (tháng 9.2017 đến tháng 10.2018 là năm tài chính 2018), nên sau tháng 10.2018, Việt Nam lại tiếp tục nhận hạn mức 700 visa mới.
  3. Thứ 3, ngày tồn đọng ấn định 22.7.2014 là ngày ấn định để cục di trú phân phối hạn mức không dùng của các nước khác cho các nước có hồ sơ tồn đọng cần dùng (Trung Quốc, VN)

Theo Luật Nhập cư Hoa Kỳ, đối với một số loại thị thực nhập cư nhất định, mỗi quốc gia được đảm bảo 7% hạn ngạch cấp cho một loại thị thực, được gọi là giới hạn mỗi quốc gia. Mỗi năm có 10.000 thị thực EB-5 được cấp, điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư Việt Nam có được khoảng 700 thị thực. Một khi tất cả các nước đã được cấp thị thực theo nhu cầu thị thực quốc gia đó thì phần còn lại của thị thực sẽ được phân phối cho các quốc gia sử dụng hết hạn ngạch quốc gia của mình (700) và có nhu cầu cao hơn. Vì vậy, những thị thực này sẽ được cấp cho Trung Quốc và Việt Nam. Vì thế các nhà đầu tư đang trong thời gian chờ đợi thị thực cũng nên hiểu rằng sự chậm trễ ít nhất là 6 tháng hoặc có thể dài hơn sẽ xảy ra kể từ tháng Năm 2018.

Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho VN qua các tháng năm tài chính 2018

VISA CLASS Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Total
I51 – Nhà đầu tư 14 21 43 25             5 35 23 166
I52 – vợ/chồng 13 17 32 22 7 26 17 134
I53 – con 25 43 91 48 74 48 344
          15
Tổng 52 81 166 95           27 135 88 644 
Tổng hạn mức2018 696

Chương trình EB5 hết hạn 30.9.2018 và tăng mức yêu cầu đầu tư lên GẤP ĐÔI

Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua Biên bản Omnibus Appropriation gói gia hạn ngân sách chính phủ cho năm tài chính 2018, theo đó chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5 Trung tâm Vùng được gia hạn mà không có bất kỳ sự thay đổi nào cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Tuy nhiên, đầu tháng 5 vừa qua, USCIS công bố ngày ấn định dự kiến thông qua quy định thay đổi về số tiền đầu tư EB5 và qui định về TEA là tháng 8 năm 2018 trong văn kiện RIN 1615-AC07 – Chương trình hiện đại hóa chương trình đầu tư định cư EB5 trung tâm khu vực

Nếu quy định của USCIS được thông qua vào tháng 8, các quy định mới sẽ có thể có hiệu lực vào đầu tháng 9, năm 2018. Theo đó, USCIS đề xuất tăng tăng số tiền đầu tư lên tối thiểu là $ 1,035,000 cho TEA và $ 1,800,000 đối với khu vực không phải là TEA.

Do đó nhà đầu tư tiềm năng hoặc gia đình bạn bè nhà đầu tư hiện tại nếu quan tâm định cư EB5,  còn đủ thời gian để tiến hành hồ sơ với mức đầu tư thấp hiện nay là $500K và cũng không nên tiếp tục chờ đợi hay trì hoãn vì kỳ hạn mức đầu tư EB5 tăng đến $1,035,000 có thể sớm hơn thời hạn 30/09/2018

Cục Di trú ban hành qui định cấm trở lại nước Mỹ từ 3 năm, 10 năm đến vĩnh viễn đối với du học sinh ở lại quá hạn

Ngày 11.5, cục di trú ra qui định mới đối với du học sinh ở quá hạn với các điều kiện cấm tái nhập cảnh Hoa Kỳ khắc khe. Các gia đình nhà đầu tư có con là du học sinh, cần đặc biệt lưu ý tránh vi phạm làm tổn hại hồ sơ di trú.

Qui định có hiệu lực thi hành vào 9 tháng 8, 2018, trong đó, việc ở quá hạn 180 ngày – có thể bị cấm vào Mỹ từ 3 đến 10 năm và việc ở lại Mỹ quá hạn 1 năm và đi vào Mỹ bất hợp pháp có thể dẫn đến lệnh cấm vĩnh viễn.

Tham chiếu: https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Outreach/Draft%20Memorandum%20for%20Comment/AccrualofUnlawfulPresenceFJMNonimmigrantsMEMO_v2.pdf

USCIS ban hành qui định mới về gia hạn tình trạng thường trú cho nhà đầu tư đang chờ phê duyệt bộ đơn chuyển đổi tình trạng I.829;

Đầu tháng 5, 2018, USCIS đã ban hành qui định chi tiết về gia hạn tình trạng thường trú cho nhà đầu tư đang chờ phê duyệt bộ đơn chuyển đổi tình trạng I.829

Thời gian thụ lý bộ đơn xóa bỏ điều kiện Thẻ Xanh từ 2 năm sang 10 năm (I-829) hiện thống kê ở mức 25-30 tháng. Hầu như tất cả các Thẻ Xanh có điều kiện của nhà đầu tư sẽ hết hạn trước khi I-829 của họ được xét duyệt. Điều nàygây khó khăn cho các nhà đầu tư và gia đình họ muốn đi du lịch nước ngoài, làm việc hoặc gia hạn giấy phép lái xe.

Do đó, theo qui định mới USCIS sẽ tự động gia hạn 1 năm tình trạng thường trú có điều kiện cho nhà đầu định cư và những người phụ thuộc sau khi nhận được Bộ đơn I-829 hoàn chỉnh. Biên nhận hồ sơ I.829 cùng với thẻ Xanh của người nhập cư là chứng từ để người nhập cư đi lại, làm việc hoặc sử dụng cho các tình huống khác cần bằng chứng về tình trạng thường trú nhân của mình.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn của kỳ gia hạn tự động 1 năm Thẻ Xanh này, hoặc sau khi Thẻ Xanh hết hạn, nhà đầu tư và gia đình với Bộ đơn I-829 đang chờ thụ lý có thể cần biên nhận hồ sơ I.829 của họ tới văn phòng trường USCIS gần nhất và nhận xác nhận mới cho tình trạng thường trú của họ cho mục đích du lịch, làm việc hoặc các mục đích khác.

Trong trường hợp này, viên chức di trú sẽ xác nhận tình trạng thường trú của người nhập cư và cung cấp chứng thư xác nhận liên quan. USCIS sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng thường trú nhân có điều kiện cho nhà đầu tư và gia đình cho đến khi Bộ đơn I-829 được xét duyệt.

Nguồn tin: BCI

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.