WalletHub đã thống kê điểm số của năm danh mục đa dạng chính cho 501 thành phố lớn nhất trên 13 chỉ số.Các danh mục này là:

  • Đa dạng kinh tế xã hội
  • Sự đa dạng văn hóa
  • Đa dạng kinh tế
  • Đa dạng hộ gia đình
  • Đa dạng tôn giáo.
Top 3 Thanh Pho O Texas Da Dang Nhat Tai Hoa Ky
501 thành phố lớn tại Hoa Kỳ
Top 3 Thanh Pho O Texas Da Dang Nhat Tai Hoa Ky
Bảng xếp hạng Top 10 Thành phố đa dạng tại Mỹ – APG