Lịch cấp thị thực trong tháng 3/2019.

 DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Bảo lãnh gia đình Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1 22/10/2011 22/10/2011 22/10/2011 01/08/1997 01/04/2007
F-2A 08/01/2017 08/01/2017 08/01/2017 15/12/2016 08/01/2017
F-2B 01/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 22/09/1997 22/07/2007
F-3 08/09/2006 08/09/2006 08/09/2006 15/01/1996 01/01/1996
F-4 22/09/2005 22/09/2005 08/07/2004 08/02/1998 01/01/1996

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn 

Bảo lãnh gia đình Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1 22/04/2012 22/04/2012 08/04/2012 22/09/1999 01/04/2008
F-2A 08/12/2017 08/12/2017 08/12/2017 08/12/2017 08/12/2017
F-2B 22/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 08/02/1998 22/01/2008
F-3 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 08/06/2000 01/09/1997

DIỆN VIỆC LÀM

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.
Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc El Salvador Guatemala

Honduras

Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/01/2018 22/02/2017 01/01/2018 22/02/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018
EB-2 C 01/01/2016 C 09/04/2009 C

C

C
EB-3 C 08/07/2015 C 22/05/2009 C 01/12/2017 C
Lao động không có tay nghề C 15/08/2007 C 22/05/2009 C 01/12/2017 C
EB-4 C C 01/03/2016

C

01/01/2018 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt U U U U U U U
EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 & T5)

C

08/09/2014 C C C C 15/07/2016
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng(I5 & R5) U U U U U U U

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc El Salvador Guatemala

Honduras

Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/08/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 01/05/2016 C 22/05/2009 C

C

EB-3 C 01/01/2016 C 01/04/2010 C 01/03/2018
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008 C 01/04/2010 C 01/03/2018
EB-4 C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 & T5)  

C

 

01/10/2014

 

C

 

C

 

C

 

C

EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng (I5 & R5)  

C

 

01/10/2014

 

C

 

C

 

C

 

C

[signature]

 

 

 

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *