Visa EB-5 là một con đường dẫn đến Thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh. Chương trình Thị thực EB-5 được Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu vào năm 1990 nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Kỳ. Để đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo Chương trình Thị thực EB-5, công dân nước ngoài phải đầu tư tối thiểu 800.000 đô la vào Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA) hoặc 1.050.000 đô la trong khu vực không thuộc TEA. Khoản đầu tư sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm mới cho người Mỹ.

Visa Eb 5

Phần lớn các Dự án EB-5 nằm trong các Khu vực Việc làm được Mục tiêu. Các Khu vực Việc làm Mục tiêu được chỉ định bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Để đủ điều kiện là Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu, cơ quan điều tra dân số cần đáp ứng một trong hai yêu cầu:

  • Tỷ lệ thất nghiệp cao: Vị trí địa lý phải có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% so với tỷ lệ chung của cả nước tại thời điểm đầu tư
  • Khu vực nông thôn: Vị trí địa lý phải có dân số từ 20.000 người trở xuống và không gần khu vực đô thị có dân số trên 20.000 người, theo chỉ định của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ

Visa Eb5(1)

Sau khi Đạo luật Chính trực và Cải cách EB-5 (RIA) được ký vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, các yêu cầu mới đã có hiệu lực đối với Chương trình EB-5. Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 đã giới thiệu ba loại thị thực được dành để xử lý ưu tiên. Ba loại là:

  • Visa EB5 20% dành cho các vùng nông thôn TEA
  • Visa EB5 10% dành cho những TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao
  • Visa EB5 2% dành cho các dự án cơ sở hạ tầng

Các thị thực dành riêng cho phép xử lý các đơn xin ưu tiên và có ngày ưu tiên riêng biệt với các loại khác như trực tiếp và không được đặt trước. Một ngày ưu tiên khác có thể có lợi cho các nhà đầu tư từ các quốc gia nhất định mà Thị thực EB-5 đã bị đăng ký quá mức và dẫn đến việc tồn đọng như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.

Ví dụ: theo Bản tin Thị thực tháng 10/2022, ngày ưu tiên dành cho các nhà đầu tư sinh ra ở Ấn Độ theo loại Thị thực EB-5 ngoài hạn ngạch dành riêng (đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng) là ngày 5 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, đối với các hạng mục thất nghiệp cao và khu vực nông thôn, đó là ngày ưu tiên hiện tại. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư sinh ra ở Ấn Độ cư trú tại Hoa Kỳ có đủ điều kiện để nộp Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng (Mẫu I-485) đồng thời với Đơn xin Thẻ Xanh có Điều kiện (Mẫu I-526E) nếu Dự án EB-5 thuộc diện Khu vực thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn.

Việc nộp đồng thời Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng cho phép các nhà đầu tư ở lại Hoa Kỳ trong khi Đơn xin Thẻ Xanh có Điều kiện của họ đang được xử lý ngay cả khi thị thực hoặc tình trạng cơ bản của họ hết hạn. Ví dụ: một sinh viên quốc tế cư trú tại Hoa Kỳ bằng Thị thực Sinh viên (Thị thực F-1) có thể tiếp tục sống ở Hoa Kỳ nếu Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng (I-485) đồng thời được nộp cùng với Đơn Thẻ xanh có điều kiện (I-526E) ngay cả khi Visa F1 hết hạn sau đó.

Thuong Tru Nhan Co The Xanh My

Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 cũng hạn chế cách tính tỷ lệ thất nghiệp cao cho một đường điều tra cụ thể bằng cách chỉ cho phép bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các khu vực điều tra dân số trực tiếp liền kề với đường điều tra dân số đó.

Cùng tìm hiểu về Dự án EB-5 BROOKLYN BASIN của Trung tâm vùng Golden Gate Global nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA):

Du An Eb 5 Khu Dan Cu Brooklyn Basin Lo G Lo H San Francisco California

(Nguồn: Trung tâm Vùng Golden Gate Global)

[signature]
Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *