Du lịch ngoài Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến quy chế thường trú nhân? Và có tăng thời gian chờ đợi để xin nhập tịch không?

Thường trú nhân được tự do du lịch ngoài Hoa Kỳ. Và chuyến du lịch tạm thời và ngắn hạn này thường không ảnh hưởng đến diện thường trú nhân của quý vị. Và sự hợp lệ của quý vị để xin nhập tịch.

Đương đơn xin nhập tịch cần phải có mặt thực sự ở Hoa Kỳ ít nhất một nửa thời gian theo quy định về thời gian cư trú:

  • Đối với hầu hết thường trú nhân, điều này có nghĩa là thời gian cư ngụ ở Hoa Kỳ ít nhất là hai năm rưỡi. Trong thời gian quy định là 5 năm.
  • Nếu kết hôn với một công dân Mỹ, thời gian đòi hỏi ít nhất là một năm rưỡi theo quy định phải cư ngụ 3 năm.

Theo những quy định về việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Quý vị tự do xuất ngoại trong thời gian hợp lý. Nhưng quý vị cũng phải duy trì tình trạng cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ.

Vậy “cư ngụ liên tục” là gì?

“Cư ngụ” theo định nghĩa căn bản là có và giữ những ràng buộc với đất nước Hoa Kỳ. Mặc dù quý vị ở ngoài Hoa Kỳ trong một vài tháng. Điều này tương tự như các đương đơn xin chiếu khán (visa) du lịch ở Việt Nam. Họ phải chứng minh có những ràng buộc gia đình và kinh tế ở Việt Nam. Và họ không có ý định rời bỏ ngôi nhà của họ ở Việt Nam.

Vì thế, với ý định nhập tịch, việc cư ngụ có nghĩa là có một nơi chắc chắn để sống và những ràng buộc khác ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn như việc làm, gia đình, làm chủ tài sản, trương mục ngân hàng, địa chỉ gửi thư ở Mỹ, nộp thuế lợi tức như một cư dân mỗi năm. Cũng có nghĩa là không từ chối việc làm ở Hoa Kỳ để nhận một việc làm khác ở nước ngoài. “Cư ngụ” có nghĩa là quý vị hoàn toàn có ý định sinh sống ở Hoa Kỳ như một thường trú nhân, ít nhất cho đến khi quý vị trở thành công dân Mỹ.

Nếu những chuyến du lịch của quý vị dưới 6 tháng:

Sở di trú thường sẽ không đặt vấn đề khi quý vị xin Nhập tịch.

Nếu quý vị ở ngoài Hoa Kỳ trên 6 tháng – nhưng dưới 1 năm

Sở di trú yêu cầu quý vị chứng minh không vi phạm quy định thời gian cư ngụ liên tục. Sở di trú có thể chấp nhận nếu quý vị có thể cho thấy không bỏ việc làm ở Hoa Kỳ. Và không được thuê mướn làm việc ở ngoài Hoa Kỳ. Và thân nhân trực hệ của quý vị vẫn còn ở Hoa Kỳ và quý vị vẫn giữ nhà ở Hoa Kỳ. Nếu quý vị không thể cung cấp những chứng minh cho Sở di trú, thời gian chờ đợi để nộp đơn xin Nhập tịch sẽ lâu hơn.

Duy trì diện thường trú nhân Hoa Kỳ để xin nhập tịch

Dĩ nhiên cũng có những tình huống ngoài sự kiểm soát của quý vị. Khiến quý vị phải ở Việt Nam hơn 6 tháng. Tình trạng sức khỏe làm không thể di chuyển. Hoặc những chuyện khẩn cấp của gia đình là hai thí dụ điển hình. Sở di trú có thể sẽ chấp nhận nếu quý vị có đầy đủ giấy tờ chứng minh.

Sự vắng mặt ở Hoa Kỳ trong thời gian liên tục từ một năm trở lên sẽ được xem là vi phạm quy định cư ngụ liên tục.

Sẽ chỉ được xem là ngoại lệ nếu quý vị trong quân đội Hoa Kỳ. Hoặc làm việc ở hải ngoại cho chính phủ Hoa Kỳ. Hoặc làm việc hợp đồng cho chính phủ Hoa Kỳ.

Ngược lại:

  • Nếu quý vị ở nước ngoài trên 6 tháng. Sở di trú sẽ thêm thời gian chờ đợi 4 năm nữa nếu quý vị muốn xin nhập quốc tịch. Bắt đầu từ ngày quý vị trở lại Hoa Kỳ.
  • Nếu kết hôn với công dân Mỹ, Sở di trú sẽ thêm 2 năm chờ đợi kể từ ngày quý vị trở lại Hoa Kỳ.

Sau đây là một trường hợp thường xảy ra ở mọi nơi:

Một thường trú nhân độc thân đã từng ở Hoa Kỳ 2 năm. Anh ta có việc làm nhưng không thích. Anh thuê một phòng ở chung cư. Một người bạn ở Việt Nam cho anh một việc làm và anh quyết định đi Việt Nam trong vài tháng cho đến khi có thể có một việc làm tốt hơn ở Hoa Kỳ. Anh bán xe, bỏ căn phòng ở chung cư, đóng trương mục ngân hàng. Anh không còn những ràng buộc nào hết ở Hoa Kỳ.

Trong khi ở Việt Nam, anh khai thuế Hoa Kỳ với mẫu đơn 1040NR. Xác nhận rằng anh là ngoại kiều không thường trú. Để hy vọng đóng thuế ít hơn. Sau 7 hoặc 8 tháng trở lại Hoa Kỳ. Có việc làm mới, xe mới, nhà mới. Cuối cùng, anh nộp đơn xin Nhập tịch.

Sở di trú từ chối đơn nhập tịch N-400 của anh. Họ nói rằng khi anh ở Việt Nam trên 6 tháng, anh không còn duy trì diện thường trú vì anh đã vi phạm quy định cư trú liên tục. Và anh khai quy chế không thường trú trên thuế lợi tức cũng đã vi phạm quy chế cư trú liên tục.

Nếu phải ở ngoài Hoa Kỳ lâu hơn, nên xin Thẻ Cho Phép Tái Nhập Cảnh (tức Re-entry Permit) trước khi xuất ngoại

Tổng quát, tốt nhất là giới hạn những chuyến vui chơi trong một vài tháng. Nếu phải ở ngoài Hoa Kỳ lâu hơn, quý vị nên xin Thẻ Cho Phép Tái Nhập Cảnh (tức Re-entry Permit) trước khi xuất ngoại. Điều này sẽ chứng minh với Sở di trú là quý vị có ý định vắng mặt tạm thời ở Hoa Kỳ mà thôi.

[signature]
Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *