Là một nhà đầu tư EB-5 tiềm năng, chắc hẳn bạn có rất nhiều thắc mắc liên quan đến quy định về thuế của Mỹ. Tôi có phải khai thuế hay không? Tôi sẽ khai thuế như thế nào? Và số thuế phải nộp của tôi là bao nhiêu?

Nói một cách ngắn gọn, miễn là bạn có nhận được thu nhập như là một người cư trú hay quốc tịch Mỹ, bạn sẽ phải khai thuế. Tất cả những người cư trú, người có quốc tịch Mỹ và những người đủ điều kiện đóng thuế sẽ phải nộp số tiền phù hợp với nghĩa vụ thuế của mình, và việc thực thi thuế này phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Bất kỳ khoản thu nhập nào từ việc tham gia vào một trung tâm vùng, cho dù là lợi nhuận hay việc trả tiền, đều chịu sự chi phối của Luật thuế thu nhập của Mỹ hoặc bị khấu trừ thuế. Thêm vào đó, cho dù quốc gia sở tại của nhà đầu tư có thể miễn trừ thuế phát sinh đối với khoản thu nhập từ nước ngoài, hoặc cho phép nhà đầu tư tránh thuế bằng việc cư trú ở nước ngoài trong một thời gian của năm tính thuế, nước Mỹ đánh thuế người cư trú trên tất cả những khoản thu nhập phát sinh trên nước Mỹ và đánh thuế bất động sản trên tất cả các tài sản của họ sở hữu trên toàn cầu.

Thuế và Luật pháp Mỹ cực kỳ nghiêm ngặt, và hoàn toàn bảo vệ cho người đầu tư

Thuế Mỹ cho nhà đầu tư EB-5

Đây là điều khuyến nghị hàng đầu với tất cả những nhà đầu tư EB-5 tiềm năng cần tìm đến những chuyên gia thuế có giấy phép về luật thuế và hiểu rõ luật thuế Mỹ cũng như là luật thuế của nước sở tại của nhà đầu tư nước ngoài, để nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạch định được chiến lược thuế phù hợp nhất và chuyên gia thuế có thể sắp xếp các hoạt động của mình trước khi xin tình trạng cư trú có điều kiện tại Mỹ. Tất cả các hoạch định thuế cần được thực hiện trước khi nhà đầu tư nước ngoài trở thành người cư trú có điều kiện tại Mỹ.

Như đã đề cập, dưới đây là một tổng quan ngắn gọn mà mỗi nhà đầu tư EB-5 tiềm năng cần quan tâm về việc đóng thuế tại Mỹ:

Khi đơn I-526 của nhà đầu tư đã nhận được chấp thuận, sau các thủ tục hành chính nhất định, các nhà đầu tư sẽ nhận được tình trạng cư trú tạm thời tại Mỹ. Với tình trạng cư trú có điều kiện, mặc dù nhà đầu tư có thể không ở Mỹ, nhưng nhà đầu tư vẫn được xem là một người cư trú chịu thuế Mỹ và sẽ chịu sự chị phối của Luật thuế Mỹ như một công dân Mỹ.

Điều này có nghĩa là mỗi năm, nhà đầu tư sẽ phải khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập có được kể từ ngày nhập cảnh Mỹ hoặc sau khi chuyển đổi tình trạng cư trú để trở thành người cư trú có điều kiện. Bất kể nơi cư trú thực tế của nhà đầu tư, nhà đầu tư đều bắt buộc phải khai báo toàn bộ các thu nhập trên toàn cầu và đóng các khoản thuế phát sinh từ những thu nhập này.

Nếu nhà đầu tư không khai báo chính xác thu nhập của mình, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận được tình trạng cư trú (không điều kiện) và khả năng trở thành công dân Mỹ. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị nên làm quen với những quy định về di trú và luật thuế cơ bản trước khi nhận được thẻ thường trú nhân Mỹ. Việc này sẽ tránh được những vấn đề thuế nghiêm trọng. Việc không khai thuế và đóng thuế thuộc vào dạng tội phạm nghiêm trọng và có thể bị phạt từ với những người trốn thuế.

Một khi đầu tư vào Mỹ, công ty đầu tư sẽ gửi cho nhà đầu tư form khai thuế K-1 mỗi năm hoặc các form thuế khác hàng năm. Mẫu này sẽ chỉ ra rằng nhà đầu tư đã nhận được thu nhập từ Mỹ và cho phép nhà đầu tư báo cáo thu nhập này đến Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS) bằng form 1040NR (dành cho người không cư trú) cho nhà đầu tư đang chờ tình trạng cư trú có điều kiện hoặc form 1040 khi nhà đầu tư nhận được thẻ thường trú nhân có điều kiện. Điều quan trọng là cần cẩn trọng với form khai thuế mà nhà đầu tư sử dụng. Nếu nhà đầu tư EB-5 đã nhận được thẻ xanh định cư mà vẫn tiếp tục nộp form 1040NR, tình trạng cư trú của họ có thể bị nguy hiểm bởi bằng chứng của việc cư trú tại Mỹ (thông qua khai thuế) là điều kiện bắt buộc tuyệt đối.

Hạn chót để nộp hồ sơ khai thuế ở Mỹ là vào ngày 15 tháng 4 hàng năm. Cư dân Mỹ sẽ phải nộp form 1040 và trả thuế thu nhập cá nhân của mình. Thời hạn nộp cho người cư trú nước ngoài là trước ngày 15 tháng 6 hàng năm. Cá nhân với tài khoản trên $10,000 trong tài khoản ngoài nước Mỹ sẽ phải kê khai đến ngày 30 tháng 6 hàng năm để báo cáo tình hình tài chính ở nước ngoài bằng form TD F90-22.1. Đặc biệt quan trọng là Mỹ yêu cầu phải nộp các form thuế cho bất kỳ tài khoản nước ngoài nào của nhà đầu tư có trên $10,000. Điều này bao gồm không chỉ các tài khoản dưới tên nhà đầu tư nước ngoài, mà còn bao gồm các tài khoản mà một nhà đầu tư nước ngoài được ủy quyền ký tên.

Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài nên hoạch định trước để đối phó thành công với hệ thống thuế Mỹ. Hoạch định thuế phù hợp trước khi nhận thẻ thường trú nhân có điều kiện sẽ cho phép nhà đầu tư EB-5 giảm đáng kể nghĩa vụ thuế Mỹ trước khi định cư.

(Nguồn: David Hirson)

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.