CHÚC MỪNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ESCAYA (Tập đoàn HomeFed, California) đã được CHẤP THUẬN ĐƠN I-526 với Thời gian Kỷ lục 14 tháng

Dự án đầu tư EB5 Escaya (California) đã nhận được phê duyệt ​đơn I-526 đầu tiên trong thời gian kỷ lục 14 tháng so với thời gian thụ lý trung bình hiện nay ở mức 25-32.5 tháng.

Cùng với phê duyệt I-924, dự án Escaya – Homefed một lần được các luật sư trong ngành đánh giá là một trong những dự án hiếm hoi tốt nhất trên thị trường đến thời điểm này vì tất cả các yếu tố cấu trúc vốn, tài sản đảm bảo rõ ràng minh bạch, bộ chứng từ kế hoạch kinh doanh và việc làm của dự án đã được phê duyệt và 1 bộ hồ sơ I-526 đầu tiên đã nhận phê duyệt.

Thông tin chi tiết dự án: https://muanhamy.vn/dau-tu-eb-5-khu-thi-escaya/

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.