Thuế quà tặng (Gift Tax)một loại thuế cơ bản ở Mỹ, mà các cá nhân phải nộp khi tặng quà có giá trị người khác. Quà tặng có thể bao gồm tiền mặt, bất động sản và các loại hình tài sản khác. Vậy loại thuế này được áp dụng như thế nào, ai sẽ phải chi trả cho khoản thuế đó. Hãy cùng American Plus Group đi tìm câu trả lời nhé.

Thuế quà tặng (Gift Tax) là gì?

Gift Tax là một loại thuế cơ bản ở Mỹ
Gift Tax là một loại thuế cơ bản ở Mỹ

Khi một người chuyển tiền hoặc tài sản cho người khác không phải là vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của họ, họ có thể phải nộp thuế quà tặng (hay còn gọi là Gift Tax). Chính phủ liên bang đã tạo ra thuế quà tặng (Gift tax), nhằm ngăn chặn những người muốn tránh trả thuế thu nhập dưới hình thức “quà tặng”

Xem thêm: ĐỊNH CƯ MỸ

Thuế này thường được áp dụng đối với những món quà có giá trị vượt quá ngưỡng do Sở Thuế Vụ (IRS) quy định. Chỉ các khoản quyên góp từ thiện cho các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện mới có thể được miễn thuế.

IRS có 2 khoản miễn thuế chính là: miễn thuế quà tặng hàng năm (miễn thuế hàng năm) và miễn thuế quà tặng trọn đời (miễn thuế trọn đời). Nên bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc phải đóng thuế và khai báo thuế phải trả đối với tài sản mà bạn chuyển nhượng cho người khác.

Quy định thuế quà tặng năm 2023, 2024?

Quy định thuế quà tặng năm 2023 - 2024
Quy định thuế quà tặng năm 2023 – 2024

Mức miễn thuế quà tặng năm 2024 là 18.000 USD (năm 2023 là 17.000 USD). Đối với các cặp vợ chồng, mỗi người là 18.000 USD, tổng cộng là 36.000 USD (năm 2023 là 34.000 USD). Số tiền này, chính thức được gọi là khoản miễn thuế quà tặng hàng năm, là số tiền tối đa bạn có thể tặng cho một người mà không cần báo cáo với IRS trên tờ khai thuế quà tặng liên bang (tờ khai báo thuế). Mức miễn thuế quà tặng trọn đời sẽ tăng lên 13,61 triệu USD vào năm 2024 (năm 2023 là 12,92 triệu USD).

Miễn thuế hàng năm hoạt động như thế nào?

Miễn thuế hàng năm là số tiền mà một người có thể chuyển cho người khác dưới dạng quà tặng mà không phải chịu thuế quà tặng. Chúng tôi sẽ nói thêm một chút về cách thức hoạt động:

  • Nếu bạn tặng nhiều hơn số tiền miễn thuế hàng năm, bằng tiền mặt hoặc tài sản (ví dụ: cổ phiếu, đất đai, ô tô mới) cho bất kỳ người nào trong năm tính thuế, bạn sẽ cần phải nộp tờ khai báo thuế, ngoài thuế liên bang của mình, vào năm sau. 
  • Việc miễn thuế hàng năm là cho mỗi người nhận: Điều đó có nghĩa là bạn có thể tặng 17.000 đô la cho anh họ của mình, 17.000 đô la khác cho bạn bè, 17.000 đô la khác cho hàng xóm, v.v. vào năm 2023 mà không cần phải khai báo thuế vào năm 2024
  • Nếu bạn đã kết hôn, bạn và vợ/chồng của bạn mỗi người có thể tặng 17.000 đô la vào năm 2023 mà không cần phải khai báo thuế vào năm 2024. Việc kết hôn cho phép bạn nhân đôi những món quà của mình. Điều này có nghĩa là ngay khi họ khai thuế chung, vợ hoặc chồng mỗi người có thể đưa 17.000 USD vào năm 2023 và 18.000 USD vào 2024 cho cùng một người nhận. Điều này làm tăng gấp đôi số quà được miễn thuế được phép cho một cá nhân từ một cặp vợ chồng.
    Quà tặng giữa vợ chồng là không giới hạn và thường không gây ra việc khai báo thuế. Tuy nhiên, nếu vợ/chồng không phải là công dân Hoa Kỳ, các quy định đặc biệt có thể được áp dụng.

Miễn thuế trọn đời hoạt động như thế nào?

Mức miễn thuế trọn đời được điều chỉnh theo lạm phát hàng năm và được phép áp dụng cho cả hai vợ chồng. Vào năm 2023, mức miễn thuế trọn đời là 12,92 triệu USD (13,61 triệu USD vào năm 2024)

Đối với các cặp vợ chồng, cả hai vợ chồng đều được miễn thuế 12,92 triệu USD. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã kết hôn, bạn và vợ/chồng của bạn có thể cho đi tổng cộng 25,84 triệu USD mà không phải đóng thuế

Ví dụ: nếu bạn đưa cho anh trai mình 50.000 USD  vào năm 2023, bạn sẽ sử dụng hết số tiền miễn thuế hàng năm là 17.000 đô la của mình. Khoản tiền thêm 33.000 USD (50.000 USD – 17.000 USD) được tính vào việc khoản miễn thuế quà tặng suốt đời của bạn. Năm tới, nếu bạn đưa cho anh trai mình thêm 50.000 USD nữa, điều tương tự cũng xảy ra: bạn sử dụng hết khoản miễn thuế quà tặng hàng năm của mình và được tính vào khoản miễn thuế quà tặng trọn đời của bạn.

Tờ khai báo thuế theo dõi khoản miễn thuế quà tặng trọn đời. Vì vậy, nếu bạn không tặng bất cứ thứ gì trong suốt cuộc đời, thì bạn sẽ không phải trả thuế sử dụng tài sản của mình khi bạn qua đời. Tìm hiểu về bất động sản Mỹ .

Vào năm 2026, số tiền miễn thuế trọn đời sẽ quay trở lại mức trước năm 2018 là khoảng 5 triệu USD (đã điều chỉnh theo lạm phát) cho mỗi cá nhân.

Ai trả thuế quà tặng?

Trách nhiệm nộp thuế thường thuộc về người tặng chứ không phải là cá nhân nhận quà. Thuế quà tặng chỉ có hiệu lực khi giá trị quà tặng trọn đời vượt quá 12,92 triệu USD vào năm 2023 (13,61 triệu USD năm 2024).

Người trả thuế là người tặng quà
Người trả thuế là người tặng quà

Bạn sẽ không nợ thuế cho đến khi bạn cho đi nhiều hơn giới hạn quà tặng trọn đời cộng với giới hạn quà tặng hàng năm bằng tiền mặt hoặc tài sản khác trong suốt cuộc đời bạn. Nhưng bạn vẫn có thể phải khai báo thuế quà tặng dù bạn không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Xem thêm: CÁC DỰ ÁN EB-5

Nếu tài sản sau đó tạo ra thu nhập (có thể kiếm được tiền lãi hoặc cổ tức hoặc bạn thu tiền thuê nhà), thu nhập đó có thể phải chịu thuế lãi vốn (là thuế áp dụng cho lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản). IRS Publication 525 có thông tin chi tiết.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng mặc dù không có thuế thừa kế liên bang nhưng một số tiểu bang có thể áp dụng thuế riêng của họ.

Cách tính thuế quà tặng? 

Thuế suất sẽ dao động từ 18% đến 40%
Thuế suất sẽ dao động từ 18% đến 40%

Sau khi vượt quá mức miễn thuế trọn đời, thuế sẽ được áp dụng đối với những món quà vượt quá mức miễn thuế hàng năm (18.000 USD vào năm 2024 và 17.000 USD vào năm 2023). Thuế suất sẽ dao động từ 18% đến 40%

Thuế suất quà tặng liên bang
Số tiền chịu thuế vượt quá giới hạn miễn thuế hàng năm  Thuế suất 
lên tới 10.000 USD 18%
10.001 USD đến 20.000 USD 20%
20.001 USD đến 40.000 USD 22%
40.001 USD đến 60.000 USD 24%
60.001 USD đến 80.000 USD 26%
80.001 USD đến 100.000 USD 28%
100.001 USD đến 150.000 USD 30%
150.001 USD đến 250.000 USD 32%
250.001 USD đến 500.000 USD 34%
500.001 USD đến 750.000 USD 37%
750.001 USD đến 1.000.000 USD 39%
1.000.000 USD trở lên 40%

Rất ít người sẽ phải trả thuế quà tặng, ngay cả khi họ khai thuế quà tặng. Trung bình chỉ có 1,1% tờ khai thuế quà tặng thực sự phải chịu thuế. Và từ năm 2010 đến năm 2016, 95% người nộp thuế  là những người tặng quà trị giá hơn 1 triệu đô la trong một năm nhất định. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ và quy tắc đặc biệt để tính thuế, vì vậy hãy kiểm tra hướng dẫn trong Biểu mẫu IRS 709 để biết tất cả chi tiết.

Những tình huống phải khai báo thuế quà tặng?

Có một số tình huống thường vô tình gây ra nhu cầu khai thuế quà tặng.

Tặng gia đình số tiền lớn

  • Chẳng hạn, nếu ông bà muốn tặng 40.000 USD cho cháu của mình để trả học phí đại học trong tương lai, và đưa số tiền đó vào kế hoạch tiết kiệm đại học 529 (529 là một kế hoạch tiết kiệm đại học được ưu đãi về thuế, có thể được sử dụng để thanh toán các chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn của người thụ hưởng, chẳng hạn như học phí hoặc sách), điều này sẽ yêu cầu bạn nộp tờ khai báo thuế. Mẹo ở đây là bạn có thể chia món quà này trên tờ khai thuế quà tặng trị giá 5 năm để không phải chịu bất kỳ khoản thuế nào. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tặng thêm bất kỳ món quà nào trong suốt 5 năm đó, bởi vì nó sẽ được trừ vào tổng số tiền miễn thuế trọn đời.

Trả tiền cho kỳ nghỉ, xe hơi hoặc những thứ khác

  • Nếu bạn bỏ ra 40.000 USD cho một đám cưới hoặc trả tiền cho một tuần trăng mật đắt tiền, thì bạn phải chuẩn bị thủ tục giấy tờ để khai báo thuế.
  • Nếu bạn đang thanh toán học phí hoặc hóa đơn y tế, việc thanh toán trực tiếp cho trường học hoặc bệnh viện, sẽ giúp bạn tránh trả thuế. 

Các khoản cho vay trả trước

Khi cho bạn bè và gia đình vay tiền, IRS sẽ coi khoản vay không lãi suất là quà tặng. Hoặc nếu bạn cho họ vay tiền và sau đó quyết định họ không cần trả nợ cho bạn thì đó cũng sẽ được xem là một món quà.

Xem thêm: ĐẦU TƯ EB-5: TẠI SAO BÂY GIỜ LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC EB-5?

Tài khoản ngân hàng chung

“Nếu bạn được đặt làm chủ sở hữu chung một tài khoản ngân hàng với ai đó và bạn có quyền rút tiền ra bất cứ lúc nào, thì về cơ bản, bà đang tặng bạn một món quà.” Điều này áp dụng cho các tài khoản chung khi chủ sở hữu khác không phải là vợ/chồng của bạn.

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.
Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.