so di tru my

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN VISA MỸ 06/2023

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 08/2022

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 07/2022

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Miễn trừ các yêu cầu phỏng vấn trực tiếp đối với một số đương đơn xin thị thực nhập cư Mỹ

Miễn trừ các yêu cầu phỏng vấn trực tiếp đối với một số đương đơn [...]

10 lời khuyên bổ ích cho người nhập cư Mỹ

Để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp và thuận lợi trong việc xin [...]

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC SỞ DI TRÚ VÀ NHẬP TỊCH HOA KỲ

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 đã rất phổ biến trong nhiều năm [...]

Sở di trú Mỹ ban sắc lệnh mới có ảnh hưởng đến du học sinh Việt?

Mới đây, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ban hành sắc lệnh [...]