redfin

Mỹ: Nguồn cung nhà để bán đạt mức thấp nhất mọi thời đại

Số lượng nhà để bán ở Mỹ đạt mức thấp nhất mọi thời đại Giá [...]

[11/2021] Cập nhật thị trường nhà ở Hoa Kỳ: Nhu cầu mua nhà đạt mức cao nhất mọi thời đại

Chỉ số nhu cầu mua nhà ở Hoa Kỳ theo mùa đạt mức cao mới [...]