Theo Luật Di trú Mỹ, những thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ, có thẻ xanh có điều kiện hoặc thẻ xanh vĩnh viễn, đều có quyền hạn như nhau về việc ra vào nước Mỹ không giới hạn số lần, nếu việc đi lại này xảy ra trước ngày hết hạn của thẻ xanh.

Quyền xuất nhập cảnh Mỹ của thường trú nhân

Thường trú nhân được phép tự do đi lại và cư trú tại một quốc gia khác ngoài nước Mỹ trong thời gian liên tiếp tối đa không quá một năm mà không cần thông báo, không cần phải xin phép chính quyền địa phương, cũng không cần phải nộp đơn xin Giấy phép Tái Nhập cảnh (Re-Entry Permit) để trở về Mỹ. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý nhập cảnh Mỹ, cảnh sát hải quan có quyền từ chối những thường trú nhân đã rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng mà không có lý do chính đáng. Vì vậy, trước khi các thường trú nhân có ý định rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng và mong muốn trở lại Mỹ một cách hợp pháp và bình an vô sự thì họ nên chuẩn bị cho mình những bằng chứng và lời giải trình chính đáng.

Thường trú nhân hợp pháp được quyền xuất-nhập cảnh Mỹ trong một số điều kiện nhất định

Đồng thời, những lần xuất cảnh Mỹ quá 6 tháng sẽ ảnh hưởng đến yếu tố sống liên tục 3 năm hoặc 5 năm trên đất Mỹ khi nộp đơn xin thi nhập Quốc Tịch sau này do thời gian cư trú liên tục sẽ phải tính trở lại từ đầu.

Vì vậy, thường trú nhân ĐƯỢC PHÉP nhưng KHÔNG NÊN rời khỏi Mỹ quá 6 tháng đến 1 năm và khi trở lại nên có lý do chính đáng.

Thị thực tái nhập cảnh Mỹ (SB-1)

Thường trú nhân sống ở nước ngoài trên một năm mà không được sự cho phép của Sở Di Trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ được xem như tự từ bỏ tình trạng cư trú hợp pháp của mình ở Mỹ và có thể sẽ mất tình trạng thường trú nhân.

Thị thực SB-1

SB1- thị thực giúp thường trú nhân quay trở về Mỹ

Thường trú nhân được xem như từ bỏ tình trạng cư trú tại Mỹ có thể xin cấp một loại thị thực “đặc biệt”, còn được biết là “thị thực SB-1”. Để hội đủ điều kiện lấy lại tình trạng cư trú, đương đơn cần phải chứng minh cho viên chức Lãnh sự rằng:

• Thường trú nhân vẫn có những ràng buộc ở Mỹ và mong muốn quay trở về sau thời gian trên 1 năm ở nước ngoài.

• Thường trú nhân đã không thể quay trở về Mỹ như dự định vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.

Hoàn tất những thủ tục, mẫu đơn cần thiết và chuẩn bị thông tin, kiến thức, bằng chứng và tâm lý để thành công lấy được visa tái nhập cảnh Mỹ khi phỏng vấn tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

****************************************

MƠ GIẤC MƠ MỸ NGAY HÔM NAY!

American Plus Group: Chuyên tư vấn Mua nhà Mỹ – Đầu tư Định cư EB5/ EW/ L1 và Tài sản tại Mỹ

VP Quận 1: 166 Nguyễn Công Trứ – 094 806 4444 / 0906 334 239
VP Quận 7: Thiên Sơn Plaza, Phú Mỹ Hưng – 091 390 4477

Website: www.MuaNhaMy.vn

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.