Là một phần của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 mang tính bước ngoặt, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã giới thiệu đơn I-956G – Tuyên bố Thường niên của Trung tâm Khu vực. Biểu mẫu mới này thay thế đơn I-924A đã sử dụng trước đây (Chứng nhận Hàng năm của Trung tâm Khu vực). Mục đích của đơn I-956G là thu thập thông tin và bằng chứng cần thiết từ các trung tâm khu vực để chứng minh họ tiếp tục đủ điều kiện để được chỉ định là trung tâm khu vực. Dưới đây là 5 điều cần biết về đơn I-956G.

Báo cáo xem xét kỹ lưỡng về quan hệ đối tác, S Corps Sec. 965 | Crowe LLP
Báo cáo xem xét kỹ lưỡng về quan hệ đối tác, S Corps Sec. 965 | Crowe LLP

1. Nên nộp đơn I-956G ở đâu?

Không nộp đơn tại văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư của USCIS ở Washington DC. Trung tâm Khu vực phải gửi biểu mẫu và bằng chứng liên quan đến văn phòng USCIS ở Texas trước thời hạn ngày 29 tháng 12 năm 2023.

2. Điều gì xảy ra nếu đơn I-956G không được nộp?

Việc không nộp đơn I-956G có thể dẫn đến bị phạt vì không nộp kịp thời cho mỗi năm tài chính Liên bang mà trung tâm khu vực đã được chỉ định. Các biện pháp trừng phạt bao gồm khả năng chấm dứt chỉ định của trung tâm khu vực có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng nhập cư của các nhà đầu tư nhập cư EB-5 hiện tại.

5 Dieu Can Biet Ve đơn I 956G Bao Cao Thuong Nien Cua Trung Tam Khu Vuc
5 điều cần biết về đơn I – 956G Báo Cáo Thường Niên Của Trung tâm Khu vực

3. Có khoản phí nào tách biệt với Phí liêm chính EB-5 hàng năm không?

Đúng. Lệ phí nộp đơn là $3,035 cho đơn I-956G. Phí nộp đơn này tách biệt với Phí Liêm chính EB-5 hàng năm mà mỗi trung tâm khu vực cũng phải nộp. Vào tháng 9 năm 2023, USCIS đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện các bước để chấm dứt bất kỳ trung tâm khu vực nào chưa thanh toán phí Quỹ Liêm chính EB-5 bắt buộc cho năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024 trước ngày 30 tháng 12 năm 2023.

4. “Tài liệu đính kèm 1” là gì?

“Phụ lục 1” là bắt buộc đối với mỗi NCE. Tệp đính kèm này bao gồm thông tin chi tiết về từng doanh nghiệp thương mại mới được tài trợ theo chỉ định của nó với các nhà đầu tư EB-5 đang hoạt động, những người đã nộp đơn I-526/đơn I-526E hoặc đã có được thường trú có điều kiện và chưa nộp đơn I-829.

5. “Tài liệu đính kèm 1” yêu cầu những gì?

Tài liệu đính kèm 1 yêu cầu bằng chứng tài liệu rằng (1) cho thấy doanh nghiệp thương mại mới được tài trợ như thế nào, (2) thời điểm quỹ được phân bổ cho đơn vị tạo việc làm, (3) số lượng việc làm đã được tạo ra cho đến nay và (4) tiết lộ thông tin phí thu được từ các nhà đầu tư EB-5.

Các Trung tâm Khu vực nên bắt đầu chuẩn bị đơn I-956G sớm. Để được chuyên gia hỗ trợ EB-5 về đơn I-956G, vui lòng liên hệ với American Plus Group ngay hôm nay.

(Nguồn: uscis)

[signature]
Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *