thu tuc di dan sang my

Thời gian chờ xin nhập quốc tịch Mỹ từ 6 tháng kéo dài đến 2 năm

Thời gian chờ xin nhập quốc tịch Mỹ kéo dài lên đến 2 năm Hiện [...]

Phải làm thủ tục thế nào để đưa con của em trai làm con nuôi sang Mỹ

(Công lý) – Do không có yêu cầu về việc bạn phải có quốc tịch [...]