thẻ xanh síp

Đảo Síp chuẩn bị gia nhập khối Schengen: thêm quyền lợi cho người Đầu tư Định cư

Vào ngày 5/11/2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Síp – Nikos [...]