thẻ PR

Định cư Canada: Nỗi lo của người Việt được chính phủ Canada hỗ trợ tối đa

Thời tiết  Tháng 9 ở Canada đánh dấu một bước chuyển thời gian từ mùa [...]

Express Entry system: “Đủ tiêu chuẩn” thì chắc chắn có PR

Liệu “Đủ tiêu chuẩn”(eligible) sẽ chắc chắn sẽ xin được PR”. Có một hiểu lầm [...]

Thẻ Xanh (PR) Canada là gì? Làm sao để người Việt có PR Canada?

PR (Permanent Resident) là gì ? Thường trú nhân (Permanent Resident) là cụm từ dùng để nói đến [...]