Quyền lợi của người có Thẻ xanh Mỹ

THẺ XANH MỸ (PR) VÀ LỢI ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ EB-5

Thẻ xanh Mỹ (PR) Thẻ xanh Mỹ luôn là giấc mơ của rất nhiều gia [...]

Thi nhập quốc tịch Mỹ và Quyền lợi của người có Thẻ xanh Mỹ

Thường trú nhân hợp pháp (người có “thẻ xanh”) trong thời gian 5 năm có [...]