Đại học Georgetown

Hộ chiếu vắc xin và các quy tắc đi lại cho sinh viên quốc tế ở Mỹ, Canada

Hướng dẫn về Hộ chiếu và quy tắc tiêm vắc xin ở Mỹ, Canada dành...