CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC VÀNG

CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC VÀNG (GOLDEN VISA) MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU CHÍNH THỨC CHẤM DỨT

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IIP) của Ireland Bộ trưởng Bộ Tư pháp [...]