bay đi mỹ như thế nào

Hoa Kỳ dỡ bỏ các hạn chế với du khách nước ngoài đã tiêm phòng

Vào thứ Sáu ngày 15/10, Hoa Kỳ đưa ra thông báo sẽ dỡ bỏ các [...]