bảo hiểm ở mỹ

Mẹ Việt kể chuyện đi đẻ ở Mỹ: ‘Y chang đi nghỉ dưỡng, ai sinh rồi chỉ muốn sinh nữa’

Kể về chuyện đi đẻ ở Mỹ, chị Ngọc Bích cho biết: “Đi đẻ bên [...]