việt kiều mỹ

Sự thật về việc Việt kiều Mỹ “sống khổ như nô lệ”

Một người vào Mỹ để sống có giấy tờ bây giờ mất từ 500 ngàn [...]