viet bao kinh te california

Nguồn kinh tế California xếp hạng 5 thế giới

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của California đạt mức 2.700 tỉ USD (61,4 triệu [...]