văn hóa ưng

Tôi đã có lần phải nói dối quốc tịch của mình

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác áy náy, thậm chí tội [...]