van hoa o my

Lí do người Mỹ không yêu cầu sự “tôn trọng” từ người khác

Đôi khi có thể bạn sẽ phải tự hỏi “Tại sao người Mỹ làm điều [...]

Nói một chút về Văn hóa ứng xử tại Mỹ

Ăn xin cũng có văn hóa ứng xử của người ăn xin. Họ không bao [...]