tước quốc tịch canada vì kết hôn giả

Canada chuẩn bị tước quốc tịch của một người Trung Quốc vì cáo buộc kết hôn giả

Chính phủ liên bang sắp áp dụng biện pháp tương đối hiếm dùng là tước [...]