tổng thống Donald Trump

Washington Post: Ông Trump có thể là tổng thống trung thực nhất lịch sử hiện đại

Washington Post nổi tiếng là một tờ báo chống Trump, nhưng ngày 11/10, chính tờ [...]