tòa giao thông ở Mỹ

Làm gì khi bạn lái xe bên Mỹ mà bị cảnh sát bắt?

Khi lái xe bên Mỹ, bạn thấy xe cảnh sát hú còi và chớp đèn [...]