thừa kế nhà ở xã hội

Con ở Mỹ có được nhận Nhà bố mẹ cho ở Việt Nam không?

Ông bà Năm có hai người con, một trai, một gái. May mắn là cả [...]