thu nhập cơ bản

Người Mỹ ngày càng thích không đi làm cũng có tiền mỗi tháng

Nhiều người Mỹ ủng hộ việc chính phủ liên bang sẽ trả một khoản tiền [...]