thu hồi thẻ xanh

Các nguyên tắc để không bị thu hồi thẻ xanh

Bạn đã nhận được thẻ xanh, nhưng nếu không cẩn thận bạn có thể bị [...]