thu hồi lệnh cấm thị thực

Tổng thống Joe Biden thu hồi lệnh cấm thị thực của cựu Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Joe Biden thu hồi lệnh cấm thị thực của cựu Tổng thống Donald [...]