thời gian bảo lãnh định cư canada

Bao lâu có thể bảo lãnh người thân sang định cư Canada

Hiện nay, việc bảo lãnh người thân sang định cư Canada không còn xa lạ [...]