thị thực H-1B

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THỊ THỰC H-1B VÀ THỊ THỰC EB-5

Sự khác biệt giữa Thị thực H-1B và thị thực EB-5 Thị thực H-1B là [...]

USCIS ĐỀ XUẤT TĂNG PHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ DIỆN H-1B, EB-5

Phí xin thị thực H-1B, EB-5 tăng Phí xin thị thực H-1B, EB-5 tăng vọt [...]

Ông Trump thay đổi chương trình H-1B cấp thị thực cho lao động nước ngoài

Thay đổi chương trình H-1B cấp thị thực cho lao động nước ngoài. Tổng thống [...]