Thị thực EB-1C

Cùng Hãng Luật Foster và APG tìm hiểu về Visa Mỹ EB-1C & L-1

1. Visa EB-1C: thẻ xanh Mỹ 10 năm cho nhà đầu tư Visa EB-1C là [...]