Thị thực Định cư (IV)

Phòng Lãnh sự tại TP.HCM Giới hạn Số lượng Lịch hẹn

Phòng Lãnh sự tại TP.HCM thông báo: Trước tình hình COVID-19 hiện tại ở Việt [...]