thẻ xanh mỹ đi được nước nào

Không nên đi nước ngoài quá lâu nếu không muốn mất thẻ xanh

Nếu muốn giữ Thẻ Xanh, quý vị phải có ý định sống ở Hoa Kỳ [...]