the xanh my co bao lanh duoc khong

Những lưu ý để không bị thu hồi thẻ xanh Mỹ

Thẻ xanh Mỹ được cấp bởi chính phủ Mỹ dành cho những người nước ngoài [...]

Không nên đi nước ngoài quá lâu nếu không muốn mất thẻ xanh

Nếu muốn giữ Thẻ Xanh, quý vị phải có ý định sống ở Hoa Kỳ [...]

Những điều cần biết khi đổi thẻ xanh Mỹ

Thẻ xanh Mỹ (green card) là thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của [...]