the xanh my bao lanh vo chong

Không nên đi nước ngoài quá lâu nếu không muốn mất thẻ xanh

Nếu muốn giữ Thẻ Xanh, quý vị phải có ý định sống ở Hoa Kỳ [...]

Những điều cần biết khi đổi thẻ xanh Mỹ

Thẻ xanh Mỹ (green card) là thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của [...]