Sở hữu bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người nước ngoài có thể mua BĐS ở Thổ Nhĩ Kỳ không?

Trước đây, việc mua và sở hữu BĐS ở Thổ Nhĩ Kỳ từng là một [...]